Atrakcyjne wynagrodzenie i grant startowy czekają na polskich naukowców, którzy zajmują się walką z koronawirusem za granicą. Do rozdania jest 10 mln zł

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w czwartej edycji programu „Polskie Powroty 2020”. Tym razem to edycja specjalna: COVID-19. Dotyczy badaczy, którzy mogą pomóc w walce z epidemią. W ojczyźnie czeka na nich atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN).

NAWA to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki. Nabór w tegorocznej edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

Agencja zapewnia finansowanie projektów realizowanych przez 3 – 4 lata. Maksymalna kwota dla jednego projektu wynosi 2, 27 miliona złotych. Jeśli projekt obejmuje tzw. komponent badawczy (koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych), finansowanie przez NAWA wyniesie maksymalnie 2,22 miliona złotych oraz dodatkowe 200 tysięcy złotych z funduszy NCN.

– Cieszę się z rozwijającej się współpracy NAWA z NCN. To kolejny program, w którym nasze agencje łączą siły. Dzięki Polskim Powrotom do kraju przyjadą doświadczeni naukowcy z zagranicy. Ich powrót – oprócz tego, że w dobie pandemii może przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat COVID-19 i pomóc w walce z koronawirusem – wzmocni polską naukę w obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne: zwiększy różnorodność, stopień umiędzynarodowienia i mobilność zespołów naukowych w polskich uniwersytetach i instytutach – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN cytowany w komunikacie prasowym.

Dzięki Polskim Powrotom do kraju przyjadą doświadczeni naukowcy z zagranicy

prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN

Wnioski do końca sierpnia mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca, a projekty mogą zacząć być realizowane między styczniem a wrześniem przyszłego roku.

W latach 2018-2020 rozpoczęło lub rozpocznie swoje projekty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach 40 naukowców. Wrócili z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze czy Korei Południowej.

Pieniądze uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Co jeszcze? Pokryją koszty przesiedlenia powracającego naukowca oraz jego rodziny, opcjonalnie – adaptację i organizację miejsca pracy, przygotowanie zaplecza badawczego czy sfinansują komponent badawczy. Na tegoroczną edycję Powrotów przeznaczono 10 milionów złotych.

Złożenie wniosku jest możliwe po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl. Więcej informacji TUTAJ.

Skip to content