Każdy może pomóc sztucznej inteligencji w uczeniu się, co to rzeka, droga czy wylesione pole. Zapraszamy do ratowania Ziemi!

Możesz być częścią społeczności, która działa w sieci na rzecz ochrony środowiska. Międzynarodowy Instytut Analiz Systemów Stosowanych (IIASA) wspólnie z firmą informatyczną SAS przygotował platformę do klasyfikacji zdjęć satelitarnych. Liczy na współpracę każdego, kto zechce poświęcić swój czas na identyfikowanie obszarów Amazonii dotkniętych niszczącą działalnością człowieka.

Las deszczowy Amazonii to 5,5 miliona kilometrów kwadratowych terenu, więcej niż powierzchnia Unii Europejskiej. Jest miejscem największej różnorodności gatunków roślin i zwierząt na świecie, odgrywa ogromną rolę w pochłanianiu miliardów ton dwutlenku węgla każdego roku. Jednak co miesiąc niszczonych jest ponad 800 kilometrów kwadratowych Amazonii – obszar piętnastokrotnie większy niż ten, który spłonął w czasie niedawnego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Drzewa są wycinane na drewno i pod pola uprawne, w rezultacie maleją zasoby wody, gleba ulega erozji, znika różnorodność biologiczna, a klimat jeszcze bardziej się ociepla.

IIASA z siedzibą w Austrii jest niezależnym międzynarodowym instytutem badawczym zajmującym się problemami, które są zbyt duże lub złożone, by mogły być rozwiązane przez jeden kraj lub w obrębie jednej dyscypliny naukowej, jak: zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, starzenie się społeczeństw i zrównoważony rozwój.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Pup09GCdPM&feature=emb_logo

Możesz pomóc przeciwdziałać wylesianiu Amazonii
Źródło: IIASA / YouTube

Wraz z SAS, amerykańską firmą IT z siedzibą w Cary (Karolina Północna), chce pomóc w ratowaniu lasów Amazonii. By wspomóc algorytmy SI mające nam pomóc lepiej zrozumieć procesy zachodzące na Ziemi, obie te instytucje wdrożyły „następną generację” sztucznej inteligencji, opartą na inteligencji i spostrzegawczości człowieka.

„Łącząc moc naszych platform badań środowiskowych, sztuczną inteligencję SAS i technologie wizji komputerowej oraz moc intelektu zainteresowanych obywateli, opracujemy modele sztucznej inteligencji, które wykładniczo zwiększą wartość ludzkich obserwacji i będą dążyć do zapewnienia niemal rzeczywistych ocen globalnych zmian środowiskowych” – zaznacza Albert van Jaarsveld, dyrektor generalny IIASA.

SAS i IIASA zwracają się do wolontariuszy – od uczniów gimnazjów w dzisiejszych wirtualnych klasach po artystów, inżynierów i naukowców zajmujących się danymi – by pomogli w przeglądaniu, ocenianiu i klasyfikowaniu zdjęć lasów deszczowych. Fotografie te pokazują zarówno ziemię nietkniętą przez człowieka, jak i taką, gdzie zaznaczyliśmy już swoją obecność. Działając na zasadzie crowdsourcingu, wolontariusze mają pomóc w ulepszaniu algorytmów sztucznej inteligencji, a przez to przyspieszyć analizowanie danych. Człowiekowi łatwo bowiem odróżnić na zdjęciu satelitarnym drogę od rzeki, tymczasem SI nie dostrzeże różnicy dopóty, dopóki nie zostanie odpowiednio przeszkolona, ucząc się z ludzkich obserwacji.

Co możesz zrobić? Wejdź na stronę https://app.gatheriq.analytics/rainforest i pomóż sztucznej inteligencji w ratowaniu Amazonii. To łatwiejsze, niż myślisz.

Skip to content