Ruszyła druga edycja konkursu na najlepsze polskie prace magisterskie z dziedziny uczenia maszynowego lub analizy danych. Zgłoszenia można przesyłać do końca stycznia. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 14 tys. zł

Konkurs skierowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie na polskiej uczelni wyższej od 1 stycznia 2018 do 30 grudnia 2019 roku. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: Metody i algorytmy oraz Zastosowania. Do zgłoszenia wymagana jest zgoda promotora.

Organizatorem konkursu jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W każdej kategorii przyznane będą nagrody za miejsca 1. (4 tys. zł), 2. (2 tys.) i 3. (1 tys.) ufundowane przez Samsung R&D Institute Poland oraz PwC Polska. Wyniki zostaną ogłoszone na uroczystej gali (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie).

Promować innowacyjność

Jak wyjaśniają organizatorzy, inicjatywa ma służyć promocji innowacyjnych rozwiązań w obszarze analizy danych i uczenia maszynowego.

– Na coraz większej liczbie uczelni powstają bardzo ciekawe prace magisterskie dotyczące analizy danych i uczenia maszynowego – mówi koordynator konkursu, prof. Przemysław Biecek. – Chcemy zwrócić uwagę na te najlepsze, tak by kolejne roczniki studentów inspirować do coraz ambitniejszych projektów, a środowisko biznesowe zainteresować innowacjami w tych dziedzinach.

W kategorii Metody i algorytmy należy zgłaszać prace proponujące nowe metody matematyczne, statystyczne lub informatyczne analizy danych. Mogą być to nowe twierdzenia, nowe oprogramowanie lub skalowalny algorytm. Chodzi o przykłady prac o znacznych walorach naukowych, poznawczych i praktycznych.

Z kolei prace w kategorii Zastosowania powinny dotyczyć rozwiązania rzeczywistego problemu. Może chodzić o nowe zastosowania lub wyzwania o dużym potencjale biznesowym.

Trafny wybór

Pierwsza edycja konkursu, zorganizowana w roku 2017/2018 wspólnie z firmą Daftcode, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Spośród ponad 70 zgłoszonych prac magisterskich komisja wyróżniła cztery.

– Z perspektywy czasu widzimy, że bardzo dobrze wybraliśmy laureatów – mówi prof. Biecek. – Kontynuują oni swoją przygodę, prowadząc prace badawcze czy to na uczelni jako doktoranci, czy w firmach zajmujących się analizą danych.

Więcej szczegółów na temat warunków konkursu na stronie organizatora

Portal Sztuczna Inteligencja objął konkurs patronatem medialnym.

Skip to content