Do 3 lipca trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa Uniwersytetu Warszawskiego

Aplikacje mogą składać absolwenci studiów inżynierskich I stopnia lub studiów magisterskich. Na kandydatów czeka tylko 15 miejsc w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Obliczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia zostały uruchomione w 2016 roku w odpowiedzi na ogromne potrzeby rynku pracy sektora IT.

– W trakcie studiów kładziemy nacisk na wykorzystanie dużych infrastruktur obliczeniowych do różnych zastosowań. Studenci w sposób praktyczny uczą się prowadzenia obliczeń na superkomputerach i klastrach, zapoznają się z najnowszymi stosowanymi technologami i narzędziami. Studentom prezentujemy bardzo szerokie spektrum zastosowań – od nauk ścisłych poprzez biologię i medycynę po nauki społeczne. Studenci mają możliwość zapoznania się z metodami stosowanymi w analizie danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W obszarach tych realizowane są też projekty i prace magisterskie – poinformował portal sztucznainteligencja.org.pl prof. dr hab. Piotr Bała, kierownik studiów.

Dla kogo?

Inżynieria obliczeniowa odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę. Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych.

Adres filmu na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EgT7BoRjhhM&feature=emb_logo

Dlaczego warto studiować w ICM
Źródło: ICM UW/ YouTube

Inżynieria obliczeniowa to studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, siedmiosemestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) oraz absolwentów studiów magisterskich. Trzy semestry nauki kończy uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Czego się nauczą?

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem architektury wielkoskalowej, zarządzania systemami wielkoskalowymi oraz wykorzystywania systemów wielkoskalowych w wybranych dziedzinach. Zapoznają się także z metodami prac na wielkich zbiorach danych (Big Data), w tym ich przetwarzania, analizy i wizualizacji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Co z praktyką?

Studenci inżynierii obliczeniowej ICM mają unikalną w skali kraju możliwość zapoznania się ze współczesnymi systemami obliczeniowymi, dyskowymi i sieciowymi oraz na wykorzystanie ich w praktyce. Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, jest oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej – studenci mają dostęp do infrastruktury obliczeniowej ICM obejmującej superkomputery zaliczane do najszybszych komputerów na świecie.

Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń biorą udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM oraz realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

W trakcie nauki studenci realizują trzymiesięczne praktyki, które odbywają w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Co z pracą?

Ze znalezieniem pracy po ukończeniu inżynierii obliczeniowej problemu nie będzie. Już teraz część studentów nie składa pracy magisterskiej, bo znajduje intratne i ciekawe zajęcie w trakcie nauki.

– Jak na razie 11 osób ukończyło studia i uzyskało dyplom, więc trudno jest przedstawić szersze informacje na temat ich losów. Z naszych obserwacji wynika jednak, że studenci znajdują zatrudnienie bez problemu. Co więcej wielu z nich nie składa pracy magisterskiej ze względu na zatrudnienie, co jest niestety specyfiką polskiego runku pracy w obszarze IT. Zapotrzebowanie rynku jest duże, zwłaszcza w zakresie przetwarzania i analizy danych a także w zakresie dużych infrastruktur informatycznych – wyjaśnia prof. Bała. – Absolwenci i studenci znajdują zatrudnienie w różnych obszarach i w różnych typach firm – od start-upów po duże firmy notowane na giełdzie. W zasadzie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest analiza danych czy zaawansowane obliczenia, chociaż tych ostatnich nie wykonuje się zbyt wiele w polskich firmach. Duża grupa studentów znalazła zatrudnienie w ICM UW, wypełniając lukę kadrową.

Limit miejsc wynosi 15, co oznacza studia w kameralnej formie odpowiadającej założeniom uniwersytetu badawczego. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie samodzielnie napisanego listu motywacyjnego oraz na podstawie dyplomu inżynierskiego lub magisterskiego wraz z sylabusem

Link do rekrutacji (1 tura): TUTAJ

Skip to content