Trwa ostatnia edycja projektu zdalnego nauczania matematyki dzieci z czwartych klas, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską. To m.in. platforma dostosowująca nauczanie do ucznia. Jak znalazł na czas pandemii

Projekt o nazwie „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” wystartował w 2018 roku i rozpisany był na trzy lata. Podzielono go na dwie części. Pierwszą z nich jest indywidualne rozwiązywanie zadań matematycznych na przygotowanej platformie e-learningowej, zwanej zeszyt.online. W jej ramach udostępniane są moduły, składające się z zadań na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. Spośród najbardziej aktywnych uczestników wybierani są uczniowie, którzy zostaną zaproszeni do drugiej części projektu – warsztatów na Politechnice Warszawskiej z różnych dziedzin nauki.

Wymagający sztuczny nauczyciel

Jak działa system? Zawiera zestawy interaktywnych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności i dzięki algorytmom sztucznej inteligencji sam dostosowuje się do poziomu konkretnego ucznia. Skutkuje to tym, że nauczyciele dostają możliwość zindywidualizowania toku nauczania dla poszczególnych uczniów, a czas poświęcony na naukę jest wykorzystywany optymalnie.

– Na podstawie udzielanych przez ucznia odpowiedzi do rozwiązywanych zadań system na bieżąco ocenia umiejętności ucznia i dostosowuje odpowiedni poziom trudności do jego aktualnych możliwości – wyjaśnia w rozmowie z portalem sztucznainteligencja.org.pl dr inż. Łukasz Błaszczyk z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. – Gdy uczeń popełni błąd w zadaniu, to nie dostaje od programu od razu prawidłowego wyniku – system dopiera kolejne zadania dla ucznia tak, by sam zrozumiał powód błędu i samodzielnie znalazł rozwiązanie zadania, które wcześniej go przerosło – tłumaczy. – System jest dostosowany również do potrzeb bardziej uzdolnionych uczniów, bo dzięki użytym rozwiązaniom nauczyciel dokładnie wie, z jaką partią materiału uczeń ma problem, a z jaką radzi sobie ponadprzeciętnie dobrze, i może skoncentrować się na konkretnych zagadnieniach – mówi Błaszczyk.

Taki sposób działania programu ułatwia pracę także nauczycielom, bo nie muszą opracowywać zadań dodatkowych, a także – sprawdzać prac domowych.

Jak Polska długa i szeroka? Niestety nie

Projekt zakładał objęcie wsparciem 500 uczniów na poziomie klasy IV szkoły podstawowej. Ale chętnych było znacznie więcej. W projekcie na rok szkolny 2018/19 wzięło udział 1,5 tysiąca uczniów z Warszawy oraz ponad 500 uczniów z Michałowic, Nadarzyna, Raszyna, Giżycka, Izabelina, Ząbek.

W drugiej edycji – 2019/20 – wzięło udział 100 gmin z województwa mazowieckiego. Bieżący rok szkolny jest ostatnim, w którym projekt jest realizowany. Przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone – dokonywali ich włodarze danej gminy, wskazując koordynatora odpowiedzialnego za pośredniczenie w komunikacji ze szkołami i przydzielanie loginów i haseł dostępowych. Zakwalifikowane zostały 172 gminy (169 miast) zlokalizowane poza Mazowszem. Obecnie trwają szkolenia nauczycieli.

– Nadal wspieramy też szkoły, z którymi współpracowaliśmy w pierwszej edycji projektu. Szkoły uczestniczyły w projekcie bezpłatnie, w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską – dodaje Błaszczyk.

Warsztaty planowane są w Warszawie, chociaż organizatorzy w związku z pandemią dopuszczają ich odwołanie lub zorganizowanie w formie zdalnej.

Przy ciągle trwającej pandemii i ryzyku ograniczenia zajęć stacjonarnych, proponowana zdalna platforma wspierana sztuczną inteligencją może być doskonałą pomocą dla uczniów i nauczycieli.

Skip to content