Start-up Clouds on Mars będzie przygotowywał raporty, a także prognozy smogowe dla Krakowa i Warszawy z 5-dniowym wyprzedzeniem. Wykorzysta do tego sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe

Firma będzie korzystała z narzędzi Microsoft Azure oraz własnych rozwiązań. Raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza i smogu powstał niespełna w dwa miesiące i został zaprezentowany w stołecznym Ratuszu.

Dominik Kaczmarek, wiceprezes Clouds on Mars wyjaśnia, że przedstawiony raport smogowy wykorzystuje autorskie modele uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które potrafią prognozować zanieczyszczenie powietrza nawet z 5-dniowym wyprzedzeniem.

Docelowo firma chce zbierać dane dla całego kraju, jeszcze dokładniej i z większym wyprzedzeniem prognozować poziom zanieczyszczeń.

„Obecnie potrafimy wykorzystać różnorodne dane meteorologiczne, takie jak np. wartości temperatur, wysokość opadu, czy prędkość wiatru, a także dane historyczne dotyczące jakości powietrza w Polsce, np. wartości pierwiastków takich jak azot, ozon, dwutlenek siarki oraz PM10 i PM2.5” – mówi Wojciech Bąk, prezes Clouds on Mars. “Kolejne prace wydłużą okres, na jaki będziemy w stanie dokonywać trafnych prognoz“ – dodaje.

Ponadto start-up przyłączył się do programu Carbon Negative, w ramach którego firma Microsoft ogłosiła, że do roku 2030 jej ślad węglowy będzie ujemny, a do 2050 roku usunie ze środowiska naturalnego całość wytworzonego przez nią od 1975 roku zanieczyszczenia.

Clouds on Mars deklaruje, że to samo zrobi do końca 2021 roku, uruchamiając teraz kampanię Mars for Earth. Prognoza ta została oparta o założenie, że w zmniejszenie emisji CO2 zaangażują się pracownicy, partnerzy i klienci start-upu. Ważnym elementem kampanii Mars for Earth jest także edukacja otoczenia biznesowego firmy.

Clouds on Mars uczestniczy w programie AI for Earth, który jest częścią globalnej inicjatywy Microsoftu AI for Good.

Skip to content