Sprawdź się!

  1. Koncepcja uczenia maszynowego opiera się na:
  2. Który z podanych algorytmów poradzi sobie z danymi nieliniowymi?
  3. W uczeniu z nadzorem:
  4. W uczeniu bez nadzoru:

Skip to content