Jesteś menedżerem, prawnikiem lub specjalistą, który będzie miał do czynienia ze sztuczną inteligencją? Te studia są właśnie dla ciebie

Nowoczesna gospodarka potrzebuje liderów, którzy rozumieją cyfrowe technologie. Do wdrożenia innowacyjnych narzędzi nie wystarczą programiści – muszą je także znać osoby na co dzień zarządzające biznesem. Do nich właśnie swoją nową ofertę kieruje Akademia Leona Koźmińskiego. Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie sztucznej inteligencji to studia podyplomowe dla menedżerów, prawników i specjalistów z różnych branż.

Program studiów Biznes.AI oferuje słuchaczom praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania, wdrażania oraz wykorzystywania mechanizmów sztucznej inteligencji w organizacji. Szczególny nacisk położony jest na stronę praktyczną, czyli inicjowanie projektów SI oraz wdrażanie tej technologii.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:
• przedsiębiorców tworzących lub zamierzających korzystać z rozwiązań SI w swoim biznesie,
• managerów odpowiedzialnych za nabywanie i wdrożenie SI,
• analityków, konsultantów i prawników doradzających w zakresie SI.

Organizatorzy podkreślają, że uczestnictwo w studiach nie wymaga wiedzy technicznej. Studia mają charakter interdyscyplinarny – osobne moduły poświęcono:

• wprowadzeniu do sztucznej inteligencji
• technologiom SI
• wykorzystaniu SI w biznesie i zarządzaniu
• sztucznej inteligencji w kontekście etycznym i prawnym

Studia obejmują 175 godzin wykładów i warsztatów. W ramach pracy końcowej słuchacze przy wsparciu ekspertów opracują w grupach projekt wdrożenia SI w organizacji.

Zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy tworzący i wdrażający rozwiązania SI w organizacjach. Wśród nich znajdują krajowi eksperci w dziedzinie uczenia maszynowego, prawa, zarządzania i etyki.

Więcej szczegółów na temat studiów Biznes.AI na stronie Akademii Leona Koźmińskiego.

Partnerami merytorycznymi studiów są Kancelaria Maruta Wachta, Grupa Doradcza Ockham oraz firma Tooploox.

Skip to content