Trwa zbiórka sprzętu do nauki online oraz oprogramowania dla domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Mile widziani wolontariusze do zdalnego „helpdesku”

Zbiórkę pod nazwą Digital4Kids prowadzi fundacja Digital University. Zaprasza do współpracy organizacje, firmy i przedsiębiorstwa. Cel: wyrównanie szans w dostępie do codziennej edukacji w czasie epidemii koronawirusa.

Po wprowadzeniu edukacji przez internet domy dziecka borykają się z brakiem sprzętu potrzebnego do prowadzenia lekcji i odrabiania zadań. Zdalna edukacja stanowi problem dla wielu placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych – według szacunków jeden komputer przypada średnio na siedmioro podopiecznych tych placówek. Narastają braki w edukacji dzieci i nastolatków, które i tak mają trudny start w dorosłość.

W najgorszej sytuacji są placówki z małych miast i miasteczek.

Dlatego fundacja Digital University, której misją jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży, postanowiła wyposażyć je w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające komfortową naukę zdalną (pakiet Office).

Najpilniejsze potrzeby to: laptopy, komputery stacjonarne, myszki komputerowe, słuchawki z mikrofonem, kable HDMI, drukarki i oprogramowanie.

Nieoceniona będzie też pomoc wolontariuszy z firm IT w zdalnej instalacji oprogramowania, a w przyszłości – także poprzez realizację programów edukacyjnych z zakresu m.in. nauki programowania, tworzenia stron internetowych itp.

Inicjatorami akcji są Jakub Wójcik reprezentujący Leadership Academy for Poland, Tomasz Krawatka z Divante oraz Elżbieta Wojciechowska i Jowita Michalska z Digital University.

POSZUKIWANI PARTNERZY DO WSPÓŁPRACY

Na start:

  1. Koordynator IT, który wesprze fundację swoją wiedzą na temat sprzętu oraz oprogramowania i będzie standaryzował zapotrzebowanie placówek w zakresie hardware’u i software’u.
  2. Partner, który stworzy i utrzyma kompleksową platformę łączącą domy dziecka z firmami IT.

Drugi etap:

  1. Partnerzy, którzy przekażą używany i sprawny sprzęt na rzecz domów dziecka.
  2. Partnerzy, którzy zakupią nowy sprzęt lub przekażą środki na jego zakup.
  3. Partnerzy, którzy zaangażują pracowników-wolontariuszy do pomocy w instalacji oprogramowania.

Trzeci etap – kolejne lata:

Szkolenia online dla dzieci z domów dziecka z zakresu IT.

Więcej informacji:
FB: https://tiny.pl/7xbzg
https://digitaluniversity.pl/nowe-newsy/

Kontakt:
Elżbieta Wojciechowska
Head of Digital University Foundation
ela.wojciechowska@digitaluniversity.pl, tel. +48 601 131 650
www.digitaluniversity.pl

Skip to content