Badania nad pomiarem inteligencji sztucznych systemów były do tej pory głównie teoretyczne, a metody dyskusyjne i niedokładne. Amerykańscy naukowcy chcą to zmienić. Opracowują kompleksowy test IQ dla sztucznej inteligencji

Test ilorazu sztucznej inteligencji, nazwany AIQ, który przygotowuje dwójka profesorów z Uniwersytetu Stanowego w Waszyngtonie we współpracy ze studentami, będzie oceniać systemy pod względem tego, jak dobrze się uczą i dostosowują do nowych, nieznanych środowisk.

Wynik ma również uwzględniać dokładność, poprawność, czas potrzebny maszynie na wykonanie zadania i ilość danych potrzebną do uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Test sprawdzi też, z jaką trudnością maszyny stosują to, czego nauczyły się w jednym zadaniu, do rozwiązania drugiego.

Ma pokazać, jak daleko jesteśmy wciąż od ogólnej sztucznej inteligencji, która traktuje zadania problemowo i korzysta z posiadanej wiedzy kompleksowo, a nie w tylko w wąskim ujęciu. Tworzenie maszyn, które jak człowiek potrafią uczyć się i inteligentnie działać w nieznanych środowiskach, to wciąż wyzwanie dla naukowców z całego świata.

Oprócz testu na iloraz sztucznej inteligencji powstanie publicznie dostępny interfejs oprogramowania, aby każdy mógł go użyć do przetestowania swojego systemu SI

Prof. Diane Cook i prof. Larry Holder uzyskali na przygotowanie testu grant w wysokości ponad 1 miliona dolarów od Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA).

Wyniki testu dla sztucznie inteligentnych systemów – ilorazy sztucznych inteligencji AIQ – będą prezentowane na stronie internetowej przygotowanej przez prof. Holdera oraz na specjalnie do tego zaprojektowanej osi czasu. Na razie widnieje tam kilka wyników SI egzaminowanych na innych testach (np. OpenAI Gym).

W ramach grantu oprócz testu powstanie publicznie dostępny interfejs oprogramowania, aby każdy mógł go użyć do przetestowania swojego systemu sztucznej inteligencji. Ma to również zapewnić badaczom większą ilość danych.

„Mamy nadzieję, że w przyszłości doprowadzi to do bardziej ogólnego przeznaczenia SI” – podsumowują badacze.

Skip to content