W 2019 roku światowe wydatki na sztuczną inteligencję mają wzrosnąć do blisko 36 miliardów dolarów. To niemal o połowę więcej niż w ubiegłym roku

International Data Corporation (IDC – patrz ramka pod tekstem) opublikowała analizy i szacunki, z których wynika, że tempo wzrostu nakładów na systemy SI w najbliższych latach może przyprawić o zawrót głowy.

Pieniądze płyną do SI

Firmy i rządy widzą zysk, jaki może im dać zastosowanie najnowocześniejszych technologii, i chcą w nie inwestować.

Branże, które odnotują najszybszy wzrost wydatków na systemy SI w latach 2018-2022, to według „przewodnika po wydatkach”, który IDC wydaje raz na pół roku: sektor centralny (wydatki rządowe), usługi dla ludności i konsumentów oraz edukacja.

Nakłady są z roku na rok coraz większe. Według IDC światowe wydatki na systemy sztucznej inteligencji osiągnęły w 2018 roku poziom 19,1 miliarda dolarów – o 54,2 procenta więcej niż w 2017 roku.

Kto i na co wyda najwięcej?

Zgodnie z najnowszym „przewodnikiem” w globalnych wydatkach na systemy AI w 2019 roku prowadzić będzie branża detaliczna. IDC zakłada, że firmy wydadzą 5,9 miliarda dolarów na zautomatyzowaną obsługę klienta, wirtualnych doradców ds. zakupów i rekomendacje produktowe.

Drugie miejsce zajmie sektor bankowy: 5,6 miliarda dolarów ma pójść na systemy rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania im oraz systemy analiz i badań, szczególnie nadużyć finansowych.

Jeśli chodzi o narzędzia – najwięcej pieniędzy pochłoną aplikacje oparte o SI i platformy oprogramowania (ok. 13,5 miliarda dolarów). Producenci sprzętu (głównie serwerów) w 2019 r. zainkasują 12,7 miliarda dolarów. Wśród kategorii wydatków na SI są także spore koszty związane z doradztwem, outsourcingiem procesów biznesowych i usługami informatycznymi.

Prawie dwie trzecie globalnych wydatków na SI w 2019 r. to pieniądze Stanów Zjednoczonych (66 procent, około 24,6 miliarda dolarów), głównie w sektorze detalicznym i bankowości. Druga na liście jest Europa Zachodnia, z podobnym przeznaczeniem wydatków oraz sporymi sumami na produkcję dyskretną (czyli partiową – na bazie komponentów wytwarzane są pojedyncze produkty lub oddzielne jednostki, a proces wytworzenia jest odwracalny, np. samochody, urządzenia techniczne, sprzęt AGD, maszyny itp.).

A w prognozie pięcioletniej najsilniejszy wzrost wydatków ma być odnotowany w Japonii (szacowana średnia roczna stopa wzrostu wydatków 58,9 procenta). Chiny do 2022 roku odnotują również silny wzrost wydatków (średnia roczna stopa wzrostu 49,6 procenta).
IDC obliczyła, że w 2022 r. wydatki na systemy SI wzrosną do poziomu 79,2 miliarda dolarów.

SI nakręci biznes

Z ubiegłorocznych przewidywań McKinsey Global Institute (MGI), zajmującego się badaniami biznesowymi i ekonomicznymi, wynika też, że w bieżącym roku około 70 procent firm zainwestuje w SI i zacznie ją stosować w przynajmniej jednej formie.

Jak głosi raport MGI, sztuczna inteligencja do 2030 roku może przyczynić się do dodatkowej globalnej działalności biznesowej o wartości około 13 bilionów (sic!) dolarów.

Z kolei według najnowszego, corocznego raportu Accenture Technology Vision, opracowanego przez Accenture Labs i Accenture Research w ciągu najbliższego roku aż 63 procent firm na świecie i 60 procent w Polsce zamierza inwestować w rozwiązania oparte na SI.

Raport powstał w oparciu o opinie ponad 20 doświadczonych ekspertów z sektora publicznego i prywatnego, środowisk akademickich oraz funduszy inwestycyjnych. Jego filarem jest badanie online z udziałem 6672 menadżerów największych firm z 20 różnych branż z całego świata, w tym po raz pierwszy z Polski. Accenture jest jedną z największych na świecie firm świadczących profesjonalne usługi doradcze w biznesie i technologiach.

Raport IDC

Międzynarodowa Korporacja Danych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (International Data Corporation) jest wiodącym światowym dostawcą informacji rynkowych, usług doradczych i analiz dla rynków technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i konsumenckich. Zatrudnia ponad 1,1 tysiąca analityków na całym świecie.

Dane na potrzeby raportów i przewodników są zbierane w dziewięciu regionach świata. To Stany Zjednoczone, Kanada, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska oraz region azjatyckiego Pacyfiku.
Monitorowane i przewidywane wyniki o przyszłości wydatków na sztuczną inteligencję usystematyzowano dla 19 branż. To bankowość, ubezpieczenia, papiery wartościowe i usługi inwestycyjne, produkcja dyskretna, produkcja procesowa (lub inaczej fazowa, w której stosuje się technologie procesów ciągłych, podzielonych na etapy, np. w papierniach, fabrykach ceramiki budowlanej, rafineriach, a procesu nie da się odwrócić), budownictwo, przemysł surowcowy, handel detaliczny, sprzedaż hurtowa, usługi specjalistyczne, usługi dla ludności i konsumentów, transport, opieka zdrowotna, administracja centralna, administracja lokalna, edukacja, telekomunikacja, media i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Raport obejmuje definicje rynku systemów sztucznej inteligencji, kluczowe przypadki zastosowań przemysłowych, czynniki rynkowe wpływające na rozwój systemów SI oraz odpowiedzi na kluczowe pytania, np. w jaki sposób systemy sztucznej inteligencji będą się różnić w zależności od regionu, kraju, przypadku zastosowania i gałęzi przemysłu.

Skip to content