Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin ma nadzieję, że narodowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji dla Polski będzie ogłoszona po eurowyborach.

– Mam nadzieję, że jak już opadnie kurz bitewny po wyborach europejskich, będziemy mogli tę strategię ogłosić – powiedział portalowi sztucznainteligencja.org.pl wicepremier Jarosław Gowin podczas kongresu Impact’19 odbywającego się w Krakowie.

– Opracowaliśmy koncepcję dla tej strategii wewnątrz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobne prace trwały w Ministerstwie Cyfryzacji. W tej chwili te koncepcje są konsultowane wewnątrz rządu – wyjaśnił nam wicepremier.

Termin publikacji strategii SI dla Polski nie jest precyzyjnie określony, ale Jarosław Gowin przyznał, że perspektywa raczej nie będzie odległa.

Opracowanie narodowej strategii rozwoju sztucznej inteligencji wicepremier Gowin zapowiedział podczas ubiegłorocznego kongresu Impact w Krakowie. Oświadczył wówczas, że kongres był dla niego inspiracją i wstępem do tego, co stanie się w ciągu najbliższych miesięcy. Założenia dla strategii zostały wypracowane jesienią w gronie technologicznych liderów z udziałem naukowców i przedstawicieli resortów.

W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia, trwającego 21 i 22 maja, po raz kolejny sporo dyskusji i wystąpień poświęcono sztucznej inteligencji, jej rozwojowi i wpływowi na społeczeństwo w przyszłości.

Strona rządowa reprezentowana m.in. przez wicepremiera Gowina przedstawiła m.in. założenia i postępy w tworzeniu Sieci Badawczej Łukasiewicz, łączącej najważniejsze instytuty i ośrodki badawcze. Celem działalności Sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

Dodatkowo Sieć wspiera politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój oraz analiz aktualnego stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. Będzie to trzecia co do wielkości krajowa sieć badawcza w Europie.

Wicepremier podczas konferencji prasowej mówił też o polskich inwestycjach w innowacje w kontekście wykorzystania funduszy europejskich w obecnej i wcześniejszej perspektywie.

Unia Europejska w celu uzyskania i utrzymania konkurencyjności w światowym wyścigu dotyczącym rozwoju sztucznej inteligencji, potrzebuje więcej inwestycji, pracowników przeszkolonych w umiejętnościach związanych z SI oraz więcej wspólnych zasobów, w tym danych.

Elementem wpływającym na rozwój technologii SI będzie również środowisko regulacyjne. Dlatego w grudniu Komisja Europejska opublikowała skoordynowany plan w zakresie sztucznej inteligencji.

Zachęca on wszystkie państwa członkowskie do opracowania własnych krajowych strategii w zakresie sztucznej inteligencji do połowy 2019 r. oraz do współpracy z KE w celu opracowania wspólnych wskaźników monitorujących rozwój i wdrażanie SI.

„Jesienią 2019 r. Komisja uruchomi szereg sieci ośrodków doskonałości w zakresie badań naukowych nad SI, rozpocznie tworzenie sieci ośrodków innowacji cyfrowych oraz wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami rozpocznie dyskusje w celu opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych i najlepszego wykorzystania wspólnych przestrzeni danych” – czytamy w kwietniowym komunikacie Komisji Europejskiej.

W trakcie wtorkowego wystąpienia wicepremier Gowin zapowiedział też, że w tym roku zostanie ufundowanych 30 doktoratów wdrożeniowych w zakresie sztucznej inteligencji. 31 maja rozpoczyna się nabór.

Skip to content