Trwają konsultacje UNESCO dotyczące projektu zalecenia w sprawie etyki sztucznej inteligencji. Ty też możesz wyrazić opinię

Przypomnijmy: na 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 r. organizacja rozpoczęła dwuletni proces opracowania pierwszego globalnego instrumentu ustanawiającego standardy w zakresie etyki sztucznej inteligencji.

Międzynarodowa grupa 24 ekspertów z różnych dziedzin i regionów świata powołanych przez dyrektora generalnego UNESCO przygotowała pierwszy projekt „Rekomendacji w sprawie etyki sztucznej inteligencji” w maju 2020 r. To specjaliści między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Holandii, Ghany, Arabii Saudyjskiej, Rosji czy Polski (naszym przedstawicielem jest Robert Kroplewski, prawnik i pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, również członek grupy ekspertów wyższego szczebla AI HLEG Komisji Europejskiej).

Teraz od 27 do 29 lipca UNESCO wraz ze Słoweńskim Komitetem Krajowym ds. UNESCO, Międzynarodowym Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją (IRCAI) współorganizuje wirtualne konsultacje dla regionu europejskiego. Są częścią serii konsultacji z udziałem zainteresowanych stron, które mają się odbyć na całym świecie od 7 lipca do 8 sierpnia 2020 r., by uwzględnić w ostatecznym dokumencie różne wartości kulturowe i odnieść się do różnych problemów regionalnych. Do udziału zapraszani są przedstawiciele rządów, środowisk akademickich, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży z europejskich państw członkowskich.

Każdy zainteresowany może też do końca lipca wziąć udział w konsultacjach publicznych. W tym celu należy wypełnić ankietę składającą się ze 190 pytań, z których większość jest opcjonalna.

We wrześniu grupa ekspertów UNESCO dokona przeglądu wyników konsultacji wirtualnych i ankietowych i przygotuje ostateczny projekt tekstu zalecenia.

Zostanie przedstawiony do przyjęcia przez państwa członkowskie podczas 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2021 r. Jeśli dokument zostanie przyjęty, będzie to pierwszy globalny instrument normatywny uwzględniający rozwój i zastosowania SI.

Skip to content