W ramach ogólnoeuropejskiego projektu InSecTT naukowcy z Politechniki Gdańskiej będą testować internet rzeczy i sztuczną inteligencję w portach morskich, lotnictwie oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa danych

Projekt InSecTT (Intelligent Secure Trustable Things – Inteligentne Bezpieczne Godne Zaufania Rzeczy) jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Inicjatywa dysponuje budżetem w wysokości 44 mln euro i skupia 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji.

AIoT, czyli sztuczna inteligencja rzeczy, to nowe pojęcie, choć jest to naturalna ewolucja zarówno sztucznej inteligencji (SI, angielski skrót – AI), jak i internetu rzeczy (IoT), ponieważ wzajemnie się uzupełniają. SI zwiększa wartość internetu rzeczy poprzez uczenie maszynowe, przekształcając dane w przydatne informacje, podczas gdy internet rzeczy zwiększa wartość SI poprzez łączność i wymianę danych.

Dlatego projekt InSecTT ma zapewnić inteligentne, bezpieczne i godne zaufania systemy dla aplikacji przemysłowych, tworząc kompleksowe, opłacalne rozwiązania z obszaru IoT, zagwarantować bezpieczną, godną zaufania łączność i interoperacyjność w celu połączenia internetu rzeczy i sztucznej inteligencji.

Projekt ma stworzyć nowe możliwości rynkowe dla przemysłu europejskiego, znacznie skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty wiarygodnych rozwiązań AIoT na rynku, w szczególności dzięki zastosowaniu nowych projektów i elementów konstrukcyjnych.

Celem polskiej części projektu jest również rozwijanie bezpiecznych systemów IoT, wspartych rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie mechanizmów inteligentnego przetwarzania danych w urządzeniach IoT pozwoli stworzyć rozwiązania bardziej odporne na ataki cybernetyczne i zakłócenia, które będą wykorzystane m.in. w przemyśle 4.0, pod kątem bezpieczeństwa technicznego samych urządzeń, ale i bezpieczeństwa danych.

Podstawowym zadaniem Politechniki Gdańskiej jest dostawa komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję. Jednym z takich projektów jest ulepszenie jednostek pływających.

Celem polskiej części projektu jest rozwijanie bezpiecznych systemów IoT, wspartych rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji

Jak poinformował nas kierownik projektu z ramienia PG, prof. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG, w ciągu roku jeden ze statków w Gdyni zostanie wyposażony w szereg radarów, lidarów i czujników wspomagających np. cumowanie jednostki do brzegu. Chodzi o statek hydrograficznego Urzędu Morskiego w Gdyni „TUCANA”.

Drugim obszarem, w jakim Politechnika rozwija bezpieczeństwo urządzeń IoT, jest przemysł lotniczy.

– Na PG projektujemy specjalne czujniki, które w inteligentny sposób rozpoznają, z jakiego kierunku dociera sygnał radiowy. Pozwala to zapobiegać zakłóceniom w działaniu lotnisk i samolotów, a także przeciwdziałać atakom cybernetycznym. Politechnika pracuje również nad inteligentnymi antenami pozwalającymi na lokalizację obiektów, szczególnie w przypadkach, gdy system GPS nie działa np. ze względu na zakłócenia – tłumaczy profesor. – Kolejny element zwiększania bezpieczeństwa, nad jakim pracujemy, to systemy do analizy wtargnięć na teren lotniska czy miejsc niedozwolonych. To pozwala na wykrycie ruchu osób czy zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Tego typu ingerencje mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ruchu pasażerskiego – mówi Kulas.

W ciągu trzech lat Politechnika Gdańska chce zrealizować nie tylko projekty wykorzystania rozwiązań IoT i sztucznej inteligencji w transporcie lotniczym czy autonomii statków morskich, lecz także realizuje projekt przeznaczony dla jednego z pomorskich szpitali. Sprzęt medyczny, który w nim się znajduje, jest bardzo często przemieszczany pomiędzy blokami operacyjnymi czy salami chorych. To powoduje problemy natury logistycznej, w tym konieczność poszukiwania go po piętrach, gdyż nie ma jednego magazynu na wszystkie urządzenia. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej chcą wyposażyć ten sprzęt w odpowiednie czujniki oraz udostępnić szpitalowi oprogramowanie, które pozwoli w prosty i szybki sposób zlokalizować sprzęt potrzebny do leczenia chorych.

– W projekcie udało nam się wpisać Pomorze jako jedno z miejsc wdrożeń i aktualnie planujemy przeprowadzenie instalacji pilotażowych na terenie lokalnych portów i szpitali – dodaje prof. Kulas.

PG odgrywa w projekcie znaczącą rolę jako lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń, ważny dostawca komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję, a także animator działań mających na celu włączanie studentów do współpracy. – W projekcie udało nam się wpisać Pomorze jako jedno z miejsc wdrożeń i aktualnie planujemy przeprowadzenie instalacji pilotażowych na terenie lokalnych portów i szpitali – dodaje prof. Kulas.

Skip to content