• Społeczeństwo negatywnie o robotach w samochodach autonomicznych
  • Maszyna zagrożeniem dla miejsc pracy zajmowanych przez ludzi
  • Kobiety bardziej sceptyczne wobec automatów niż mężczyźni

Roboty używane są w szpitalach do operacji chirurgicznych, w produkcji samochodów czy w opiece społecznej. Coraz ich więcej w naszym codziennym życiu. Dlatego dwaj naukowcy, z uniwersytetów w Linzu i Würzburgu, postanowili sprawdzić, co ludzie myślą o robotach. Okazuje się, że Europejczycy odnoszą się do nich z większą rezerwą niż pięć lat temu.

Rosnący sceptycyzm wobec robotów

Naukowcy zwracają uwagę, że szczególnie wzrósł sceptycyzm do robotów w zakładach pracy. Zdaniem badaczy może to wynikać z faktu, iż sporo mówi się o zastępowaniu ludzi robotami. Wiąże się z tym utrata zatrudnienia i źródła dochodów czy konieczność przekwalifikowania.

Jednak wykorzystanie robotów w zakładzie pracy respondenci i tak lepiej oceniają niż używanie ich w gabinetach lekarskich czy samochodach autonomicznych.

Seniorzy pozytywnie o robotach

W wywiadzie respondenci najpierw zapoznali się z ogólnym opisem robotów, jako maszyn asystujących ludziom w codziennym życiu. Na przykład roboty sprzątające, a także jako roboty pracujące w środowisku zagrażającemu ludzkiemu życiu np. w misjach ratunkowych. W takich przypadkach respondenci odnosili się do robotów w miarę pozytywnie.

Jednak kiedy respondenci skonfrontowali się z konkretnymi zastosowaniami robotów w operacjach, autach samojezdnych czy opiece społecznej, okazało się, że oceniają je negatywnie.

Wydaje się, że Europejczycy wykazują dość pozytywne nastawienie do robotów, jeśli mówi się o nich teoretycznie. Przykładowo kiedy ich budowa jest na etapie koncepcji. Zaś bardziej krytyczni są, kiedy dochodzi do bezpośredniego kontaktu z maszyną w miejscu pracy – napisali badacze w informacji prasowej uniwersytetu w Würzburgu.

Naukowcy stwierdzili ponadto, że mężczyźni częściej postrzegają roboty pozytywnie, podczas gdy kobiety są bardziej sceptyczne. Także pracownicy fizyczni są bardziej negatywnie nastawieni do robotów niż pracownicy biurowi. Z kolei w krajach o wysokim odsetku osób starszych, nastawienie do robotów jest bardziej pozytywne.

Ostrzeżenie dla biznesu

Podsumowując naukowcy stwierdzili, że od 2012 roku sceptycyzm w Europie wzrósł wobec robotów. „Powinien to być znak ostrzegawczy dla polityki i biznesu oraz motywacja do przeciwdziałania uzasadnionym obawom o naszą robotyczną przyszłość. Co więcej, negatywne nastawienie do nowych technologii może oznaczać, że technologie te nie będą akceptowane później i nie będą dominować na rynku – napisali badacze w informacji prasowej.

Timo Gnambs z uniwersytetu im. Keplera w austriackim Linzu i Markus Appel z Julius-Maximilians-Universität Würzburg w niemczech przeanalizowali dane Eurobarometru za lata 2012, 2014 i 2017. W reprezentatywnej ankiecie przepytano ponad 80 tys. obywateli z 27 krajów europejskich. Badani wskazywali swoje preferencje w dziesięciostopniowej skali.

Skip to content