Transparentność, pełna odpowiedzialność i kontrola człowieka to główne zasady etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji przez amerykański wywiad. Dokument podpisało kilkanaście amerykańskich agencji zrzeszonych we Wspólnocie Wywiadów (IC)

Do Wspólnoty Wywiadów (Intelligence Community) powołanej w 1981 roku rozkazem Ronalda Reagana należą m.in. CIA, FBI, wywiady poszczególnych sił zbrojnych USA i kilka innych agencji wywiadowczych. Koordynuje ona działania agentów w USA i poza jej granicami.

Zasady etyki sztucznej inteligencji mają za zadanie wskazać personelowi, jak rozwijać i wykorzystywać sztuczną inteligencję, w tym uczenie maszynowe, realizując misje poszczególnych agencji. Mają pomóc kierować personelem, który decyduje o zamówieniach, projektach, budowie i wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Zasady spisane przez IC można określić hasłem: Szanuj prawo i postępuj uczciwie oraz transparentnie. Oznacza to, że agenci powinni korzystać ze sztucznej inteligencji zgodnie z prawem, przy zachowaniu ochrony prywatności oraz praw i wolności obywatelskich. A metody działania i zastosowań sztucznej inteligencji mają być przejrzyste.

Jeden z zapisów kładzie nacisk na dostarczanie systemom SI obiektywnych danych w celu zniwelowania uprzedzeń.

Zasady spisane przez Wspólnotę Wywiadów można określić hasłem: Szanuj prawo i postępuj uczciwie oraz transparentnie

Ważnym aspektem jest także skuteczność działania SI. Dlatego w zasadach położono nacisk na stosowanie ludzkiego osądu sytuacji zamiast ślepego korzystania z ocen i wskazówek sztucznej inteligencji. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy podjęte w oparciu o SI decyzje będą skutkować pozbawieniem kogoś praw konstytucyjnych.

Skąd pomysł na stworzenie takiego dokumentu? Może chodzić o poparcie opinii publicznej dla wdrażania sztucznej inteligencji przez agencje wywiadowcze.

Jeżeli aparat bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie analizy danych w tym analizy wideo używającej sztucznej inteligencji miałby stać się aparatem opresji, to Amerykanie z pewnością nie poprą dalszych prac nad tymi technologiami. Również amerykańskie firmy współpracujące z rządem postawiły sprawę na ostrzu noża. Jakiekolwiek próby nieetycznego wykorzystania sztucznej inteligencji, szczególnie wobec własnego narodu mogą dla amerykańskiej administracji skończyć się fiaskiem.

Stąd zarówno wojsko jak i rządowe agencje wywiadowcze chcą pokazać, że są otwarte na wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale przy pełnej transparentności co może im zapewnić przychylność koncernów technologicznych.

Cały przewodnik dotyczący wyzwań i starań jakie podejmie Wspólnota Wywiadów w sprawie SI dostępny jest TUTAJ.

Skip to content