Jesteś naukowcem, niekoniecznie z obszaru SI? Wypełnij ankietę dotyczącą sztucznej inteligencji

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (wydawca portalu sztucznainteligencja.org.pl) rozpoczął właśnie internetowe badanie ankietowe dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji (SI) w sektorze nauki w Polsce. Zaproszenia w formie maila z linkiem do ankiety rozesłaliśmy już do ponad 50 tys. naukowców.

Do udziału w badaniu zachęcamy każdego naukowca, niezależnie od reprezentowanej dyscypliny, ponieważ uważamy, że rozwój sztucznej inteligencji w Polsce wymaga działań interdyscyplinarnych.

Zależy nam zwłaszcza na odzewie naukowców, którzy prowadzą badania z zakresu sztucznej inteligencji. Niezwykle cenne są dla nas opinie o sposobie funkcjonowania sektora nauki w obszarze SI pochodzące od ekspertów.

Jednak chcemy się też dowiedzieć, co o SI sądzą osoby niezwiązane z tym obszarem badań. Dlatego do wypełnienia internetowej ankiety zapraszamy także naukowców o innych zainteresowaniach badawczych lub dydaktycznych.

Zależy nam zwłaszcza na odzewie naukowców, którzy prowadzą badania z zakresu sztucznej inteligencji. Jednak chcemy się też dowiedzieć, co o SI sądzą osoby niezwiązane z tym obszarem

Nie trzeba być specjalistą od SI, aby odpowiedzieć na zawarte w ankiecie pytania. Interesuje nas między innymi stosunek naukowców do sztucznej inteligencji, ich doświadczenia związane z realizacją projektów dotyczących SI, a także opinie o polityce naukowej.

Odpowiedzi zostaną w pełni zanonimizowane i opracowane w formie zbiorczych statystyk, a następnie staną się częścią raportu, którego wyniki publikowane będą w naszym portalu.

Wszystkich naukowców chętnych do wypełnienia ankiety, którzy nie otrzymali jeszcze zaproszenia na swoją skrzynkę e-mailową, prosimy o kontakt pod adresem badanie_SI@opi.org.pl.

Skip to content