W latach 2014-2017 w Polsce studiowało średnio 43 233 doktorantów rocznie. Liczba doktorantów w ramach dyscyplin kształcenia o potencjale SI (matematyka, informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja) utrzymywała się w tym samym czasie na stabilnym poziomie – średnio 2 658 osób rocznie. W roku 2017 udział doktorantów z dyscyplin kształcenia o potencjale SI w całkowitej liczbie wszystkich doktorantów wyniósł 6,3%.

Liczba doktorantów w ramach dyscyplin kształcenia o potencjale SI w latach 2014-2017

Uwaga: rzeczywista liczba doktorantów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Tymczasem jeden doktorant może studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.

Zdecydowana większość (94%) doktorantów w ramach dyscyplin o potencjale SI studiuje na uczelniach publicznych. Odsetek ten jest znacznie większy niż w przypadku pozostałych doktorantów (o 14 pp.). Największa grupa doktorantów o potencjale SI studiuje informatykę (38% w 2017 roku). W analizowanym okresie automatykę i robotykę wybiera rocznie średnio 13% wszystkich doktorantów o potencjale SI.

Liczba doktorantów w ramach dyscyplin kształcenia o potencjale SI według typu jednostki naukowej w latach 2014-2017

Uwaga: rzeczywista liczba doktorantów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Tymczasem jeden doktorant może studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018

Liczba doktorantów w ramach dyscyplin kształcenia o potencjale SI według poszczególnych dyscyplin w latach 2014-2017

Uwaga: rzeczywista liczba doktorantów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Tymczasem jeden doktorant może studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018. 

Pięć uczelni publicznych, tj.: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka i Politechnika Poznańska łącznie kształciły w 2017 roku 46% ogółu doktorantów podejmujących studia w ramach dyscyplin o potencjale SI.

Ważną rolę odgrywają także Politechnika Śląska i Politechnika Gdańska (w ciągu ostatnich czterech lat każda z nich kształciła średnio 5% wszystkich doktorantów dyscyplin SI rocznie).

W 2017 roku największym ośrodkiem kształcenia doktorantów w ramach dyscyplin o potencjale SI była Politechnika Warszawska, a w szczególności Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Popularnym ośrodkiem umożliwiającym zdobywanie wiedzy w tym obszarze na poziomie studiów trzeciego stopnia był także Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki na Politechnice Łódzkiej. 

Ranking instytucji naukowych i ich podstawowych jednostek organizacyjnych z największą liczbą doktorantów w ramach dyscyplin o potencjale SI w 2017 roku

Uwaga: rzeczywista liczba doktorantów może być nieznacznie mniejsza, gdyż wartość oszacowano na podstawie liczby studiowań. Tymczasem jeden doktorant może studiować na kilku uczelniach lub kilku kierunkach w tym samym czasie.
Źródło: opracowanie OPI PIB na podstawie systemu POL-on, stan na 18.03.2018.
Skip to content