O doktoraty wdrożeniowe w zakresie sztucznej inteligencji w czwartej edycji programu MNiSW powalczyło 16 uczelni. Złożono 17 wniosków z 69 kandydatami. Pozytywną ocenę otrzymało 16 z nich

Cztery doktoraty SI zgarnęła Politechnika Wrocławska, po dwa Uniwersytet Jagielloński (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Pozostałe będą realizować: Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Warszawska i Politechnika Śląska. Szansę na przygotowanie doktoratów dotyczących sztucznej inteligencji dostało aż 64 kandydatów.

„Do tegorocznej edycji programu ‘Doktorat wdrożeniowy’ zakwalifikowały się łącznie 84 z 91 wnioskujących uczelni i instytutów z 629 kandydatami. Jego celem jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym” – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – wolą nie rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Od dwóch lat w ramach programu specjalna pula przeznaczona jest na doktoraty wdrożeniowe w zakresie sztucznej inteligencji. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem doktorantów i uczelni.

Największą liczbę kandydatów w tej edycji programu zgłosiła Politechnika Śląska w Gliwicach, która złożyła 2 wnioski (zarówno w module ogólnym, jak i w SI) z łączną liczbą 100 kandydatów. Akademia Górniczo-Hutnicza również złożyła 2 wnioski (także w obu modułach) z łączną liczbą 90 kandydatów, Politechnika Warszawska – 2 wnioski (w obu modułach) z łączną liczbą 82 kandydatów, a Politechnika Wrocławska – 14 wniosków (4 z modułu SI) z łączną liczbą 54 kandydatów.

Dodajmy, że 10 z 30 ubiegłorocznych przewodów doktorskich na temat sztucznej inteligencji prowadzonych jest przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, osiem realizuje krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, a pięć Politechnika Warszawska.

Skip to content