Przejęta przez Google brytyjska firma znana z budowy sieci neuronowych sfinansuje dwa stypendia dla studentek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

W sierpniu Uniwersytet Warszawski i będąca światowym liderem w badaniach nad sztuczną inteligencją firma DeepMind podpisały umowę o współpracy, w ramach której Brytyjczycy wesprą finansowo dwie osoby, wyselekcjonowane przez UW. Stypendia otrzymają studentki, które w latach 2020-2022 będą odbywały studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Brytyjska firma, którą w 2014 roku przejął Google, wspiera wiele młodych osób na całym świecie. Program stypendialny DeepMind umożliwia utalentowanym osobom – z grup niedostatecznie reprezentowanych w obszarze SI, w tym kobietom – rozpoczęcie studiów na wiodących uczelniach oraz zapewnia opiekę naukową.

– W DeepMind troszczymy się o to, żeby SI była technologią, która przynosi korzyści wszystkim. Chcemy umożliwić osobom pochodzącym z różnych środowisk, mającym różne doświadczenia i perspektywy, a które są niedostatecznie reprezentowane, udział w rozwoju sztucznej inteligencji. Usuwając bariery finansowe i zapewniając mentoring najlepszych badaczy sztucznej inteligencji na świecie, mamy nadzieję pomóc w kształceniu nowego pokolenia liderów zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji. Cieszymy się, że możemy powitać pierwszą grupę stypendystów DeepMind na Uniwersytecie Warszawskim – stwierdził cytowany w informacji prasowej Obum Ekeke, odpowiedzialny w DeepMind za partnerstwa edukacyjne i współpracę z uczelniami.

W tej chwili nie ma jeszcze decyzji, które dwie panie okażą się szczęśliwymi wybrankami. Jak udało nam się dowiedzieć, na przeszkodzie stanęły problemy biurokratyczne związane z rozliczeniami tych stypendiów w Polsce, ale UW ma jeszcze na to czas do rozpoczęcia roku akademickiego. Z informacji uczelni wynika, że według podpisanej umowy wartość stypendium to 900 euro miesięcznie dla każdej zdobywczyni stypendium. Do tego dochodzi budżet w postaci ponad 2 tys. euro na podróże akademickie. – To umożliwia mniej więcej jedną tanią konferencję naukową w Stanach lub dwie konferencje w Europie. W ramach stypendium będzie też budżet na sprzęt w wysokości 1500 euro – poinformował nas prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Talent nie odróżnia płci, co oczywiście nie zmienia, że mniej kobiet studiuje informatykę niż mężczyzn. Natomiast zarówno ja oraz cała ekipa dziekańska, w której jest dokładnie 50 proc. kobiet uważamy, że kobiety należy oceniać na równi z mężczyznami. Warto zauważyć też, że startują one w tej samej konkurencji i potrafią być często równie dobre albo i lepsze

Prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Czy liczba kobiet na kierunkach technicznych jest rzeczywiście tak niska, że potrzebują wsparcia? Według raportu „Kobiety na politechnikach 2020” procent kobiet studiujących na kierunkach nowo technologicznych jest niski, ale powoli rośnie, co oznacza, że kobiety nie „boją się” informatyki. W 2020 roku udział kobiet wzrósł z 13 do 15 procent. Nadal jednak jest to niewielki odsetek, choć często wynikający bezpośrednio z decyzji samych zainteresowanych i trudno tu szukać konkretnych barier.

– Wydaje mi się, że badania naukowe w naukach ścisłych są superdemokratyczne i nie odróżniają płci. Talent nie odróżnia płci, co oczywiście nie zmienia, że mniej kobiet studiuje informatykę niż mężczyzn. Natomiast zarówno ja oraz cała ekipa dziekańska, w której jest dokładnie 50 proc. kobiet uważamy, że kobiety należy oceniać na równi z mężczyznami. Warto zauważyć też, że startują one w tej samej konkurencji i potrafią być często równie dobre albo i lepsze – zaznacza prof. Strzelecki.

– Jednocześnie bardzo się cieszymy, że dzięki finansowaniu DeepMind będziemy mogli uruchomić istotny program stypendialny. Nasz wydział chce likwidować bariery stojące przed kobietami w informatyce. Stypendia, to kolejna inicjatywa – obok szkoły letniej Eastern European Machine Learning (EEML), w której uczestniczą nasi pracownicy i studenci – wspierająca kształcenie w obszarze SI – dodaje dziekan WMIM.

Współpraca z DeepMind nie jest jedyną tego typu na Uniwersytecie Warszawskim. Zarówno kadrę akademicką jak i magistrantów czy doktorantów z UW wspiera od lat szereg firm z branży technologicznej.

– To jest program pilotażowy. Mamy nadzieję, że jak się uda to DeepMind zwiększy liczbę tych stypendiów do pięciu lub nawet ośmiu w kolejnych latach – podsumował prof. Strzelecki.

Skip to content