Czy sztuczna inteligencja ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje decyzje? W jaki sposób algorytmy mogłyby odciążyć wymiar sprawiedliwości w rozstrzyganiu sporów? Jak rozwiązać problem odpowiedzialności za wypadek spowodowany przez pojazd autonomiczny w kontekście ubezpieczeń?

Z takimi i wieloma innymi intrygującymi pytaniami zmierzy się ponad dwudziestu prelegentów konferencji „Nowe technologie i sztuczna inteligencja – aspekty prawne i praktyczne”, która w najbliższy poniedziałek odbędzie się w Warszawie.

Jej organizatorami są Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja będzie okazją do dyskusji o wyzwaniach stojących przed polską legislacją w związku z coraz powszechniejszym zastosowaniem cyfrowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, w różnych dziedzinach naszego życia.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy panele, podczas których wystąpią specjaliści prawa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 27 maja w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie przy ul. Brackiej 25 (III piętro).

Zgłoszenia na konferencję są przyjmowane pod adresem: dks@opi.org.pl do 24 maja. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie OPI PIB.

Skip to content