Nie wiesz, jak prawo chroni własność intelektualną w obszarze sztucznej inteligencji? Wpadnij do Krakowa

Cyfryzacja ma dla gospodarki wiele obietnic: większą innowacyjność, wzrost konkurencyjności czy łatwiejsze świadczenie usług na globalnym rynku. By właściwie wykorzystać te szanse, trzeba rozumieć zachodzące zmiany i właściwie dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie przepisów, które powinny nas chronić, lecz zarazem nie ograniczać rozwoju.

Wyzwaniom związanym z wykorzystywaniem algorytmów, automatyzacji i robotyzacji w kontekście prawa autorskiego i własności przemysłowej poświęcone będzie sympozjum „Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej” organizowane w dniach 5–6 września w Krakowie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. To już XV odsłona cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

W ciągu dwóch dni obrad odbędzie się dziewięć paneli, podczas których wystąpią eksperci z Polski, Anglii, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Tematyka poszczególnych sesji będzie dotyczyła m.in.:

• opodatkowania pracy SI w procesie nowoczesnej produkcji,
• ochrony prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących SI,
• wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym,
• form wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na SI.

Sympozjum ma charakter otwarty i jest nieodpłatne. Organizatorzy przewidują udział ponad trzystu reprezentantów różnych grup zawodowych, w tym: przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, naukowców z polskich i zagranicznych uczelni, pracowników urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, a także instytucji wspierających start-upy, procesy transferu technologii oraz zarządzanie innowacjami.

Program sympozjum oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie Urzędu Patentowego.

Serwis Sztuczna Inteligencja objął sympozjum patronatem medialnym.

Skip to content