Ziemia choruje na zmiany klimatu. Cierpi z powodu gazów cieplarnianych. Nowa, globalna koalicja organizacji technologicznych i klimatycznych chce nowocześnie monitorować ich emisję

„Jesteśmy koalicją, która przyspiesza i ułatwia działania na rzecz klimatu, mobilizując globalną społeczność technologiczną do śledzenia emisji gazów cieplarnianych z bezprecedensową szczegółowością i szybkością” – brzmi oświadczenie nowej grupy, która chce przeciwdziałać globalnym zmianom klimatu. Zajęła się tworzeniem zintegrowanego narzędzia opierającego się na danych satelitarnych z całego świata i sztucznej inteligencji do śledzenia emisji gazów cieplarnianych w czasie rzeczywistym. Prototyp oprogramowania chce pokazać w połowie przyszłego roku, przed kolejną konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu.

Twarzą koalicji jest Al Gore, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, znany z prowadzenia wielu kampanii prośrodowiskowych. To bodaj najsławniejszy polityk, który mówi o katastrofie klimatycznej. Jest zarówno doceniany, jak i krytykowany, ponieważ zdarza mu się rozmijać z prawdą – na przykład podczas szczytu klimatycznego w Polsce w 2018 roku miał stwierdzić, że na Śląsku dzieci są zwożone do kopalni, by pooddychać niezatrutym powietrzem.

W skład grupy – na razie, bo koalicja zaprasza zainteresowane firmy i instytucje z całego świata do nawiązania współpracy – wchodzą członkowie założyciele. To firmy technologiczne Blue Sky Analytics i Hypervine, są też grupy WattTime, Rocky Mountain Institute, Hudson Carbon, OceanMind, Earthrise Alliance, CarbonPlan i Carbon Tracker* – za większością z tych nazw stoją organizacje non profit ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, zajmujące się zmianami klimatu. Chcą połączyć sztuczną inteligencję i satelity w celu monitorowania emisji gazów cieplarnianych na całym świecie w czasie rzeczywistym, aby je identyfikować, mierzyć i śledzić.

Każdy członek założyciel oferuje zaawansowane możliwości techniczne w zakresie monitoringu opartego na sztucznej inteligencji lub technice satelitarnej w określonej branży lub sektorze – rolnictwie, energetyce, przemyśle wydobywczym czy żegludze.

Podgrzewanie planety

Gazy cieplarniane (greenhouse gases, GHG) przepuszczają większość docierającego do planety elektromagnetycznego promieniowania słonecznego (zwanego krótkofalowym), a pochłaniają promieniowanie podczerwone (zwane długofalowym) z planety. Do gazów cieplarnianych na Ziemi zalicza się m.in. parę wodną (najpowszechniejszy z gazów cieplarnianych w atmosferze), dwutlenek węgla, metan, freony czy ozon. GHG powstają zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.

„Świat osiągnął punkt zwrotny w związku z kryzysem klimatycznym. Aby osiągnąć przyszłość bezemisyjną, potrzebujemy kompleksowego rozliczania źródeł zanieczyszczeń” – stwierdza Al Gore w komunikacie zamieszczonym w medium.com.

Lekarze klimatyczni

Climate TRACE ma być nowatorską inicjatywą, która wykorzysta SI, przetwarzanie obrazu satelitarnego, uczenie maszynowe i inne zdalne technologie czujnikowe, by śledzić emisje wywołane wpływem ludzkich działań – fabryk, statków, cementowni, elektrowni itp., robiąc to niezależnie i publicznie. Nazwa inicjatywy to akronim od „Tracking Real-time Atmospheric Carbon Emissions” (śledzenie emisji dwutlenku węgla w atmosferze w czasie rzeczywistym).

Obecnie w wielu krajach i sektorach emitenci samodzielnie zgłaszają własne emisje, a wyniki są zestawiane ręcznie. Wiele rządów, firm i naukowców musi polegać na danych, które mogą być nieaktualne, a czasami celowo zaniżane.

„Jako społeczeństwo mamy doskonały, obiektywny sposób mierzenia całkowitych emisji do atmosfery, zwany krzywą Keelinga. Ale nie wymyśliliśmy jeszcze żadnego obiektywnego sposobu śledzenia w czasie rzeczywistym, skąd te emisje pochodzą” – wyjaśnia Gavin McCormick, dyrektor wykonawczy członka koalicji WattTime. – „Ziemia jest jak pacjent cierpiący na chorobę zwaną zmianą klimatu. Próba rozwiązania tego problemu na podstawie danych dotyczących emisji sprzed kilku lat jest jak proszenie lekarza o diagnozowanie poważnej choroby, gdy dysponuje się jedynie listą objawów, które pacjent miał lata temu. Medycy zrobią, co w ich mocy. Jest też powód, dla którego szpitale używają ciśnieniomierzy, stetoskopów, prześwietlenia lub rezonansu magnetycznego – aby sprawdzić, co z pacjentem jest nie tak. Jeśli poważnie myślimy o powstrzymaniu zmian klimatycznych, to najwyższy czas, abyśmy dali 'lekarzom klimatycznym’ tego samego rodzaju narzędzia”.

Początek z Google.org

Pomysł monitorowania z kosmosu globalnych emisji gazów pochodzących z elektrowni zrodził się podczas konkursu AI Impact Challenge zorganizowanego w ubiegłym roku przez Google.org, charytatywną organizację Google’a. Autorzy pomysłu, amerykańska WattTime i brytyjska Carbon Tracker, otrzymali 1,7 miliona dolarów i wspomogło ich siedmiu stypendystów od inżynierii danych i uczenia maszynowego, którzy przez pół roku wdrażali rozwiązanie.

Do firm zgłosiło się też pół setki organizacji i naukowców z całego świata i z różnych branż, którzy oferowali współpracę. Okazało się, że wiele firm i organizacji dysponuje podobnymi rozwiązaniami, ale wykorzystują je lokalnie lub do innych celów. Na przykład OceanMind z pomocą swojego systemu wykrywa nielegalne połowy. Część kodu oprogramowania monitorującego statki można połączyć z algorytmami odpowiedzialnymi za śledzenie emisji GHG, co daje narzędzie do śledzenia emisji globalnej żeglugi. Climate TRACE chce połączyć wszystkie takie rozwiązania z różnych sektorów w jedną platformę.

Możesz się włączyć

Koalicja w kilka tygodni opracowała prototyp, który obecnie ulepsza. Grupa z ostrożnym optymizmem podaje, że pierwsze narzędzie będzie gotowe w przyszłym roku. I zaprasza do siebie wszystkich, którzy mogą pomóc w jego rozbudowie.

„Organizacje i eksperci z pokrewnymi zasobami, w szczególności w postaci teledetekcji, wizji komputerowej, inżynierii danych, danych o emisjach naziemnych, platform, które mogłyby wykorzystać lepsze dane dotyczące emisji do wywierania wpływu oraz zdobywania finansowania”, mogą się skontaktować za pośrednictwem formularza na stronie koalicji.

Narzędzie może na przykład przyspieszyć innowacje sektora prywatnego w zakresie zaawansowanych technik optymalizacji emisji dwutlenku węgla. Może być też przydatne do niezależnej weryfikacji pomiarów lub wspierania monitorowania emisji przez kraje, które nie mają zasobów do tworzenia takich szczegółowych, aktualnych inwentaryzacji. Ma też zapewnić pionierską przejrzystość, aby ułatwić rządom, które uchwaliły przepisy dotyczące ochrony środowiska, natychmiastową identyfikację wszelkich działań naruszających te przepisy.

– Nie możemy rozwiązać kryzysu klimatycznego bez wiarygodnych danych, które mogą wpływać na globalne działania. Ta koalicja jest kluczowym krokiem w kierunku pomocy nam w dostrzeganiu prawdziwego obrazu globalnych emisji gazów cieplarnianych i podejmowaniu odpowiednich działań. Cieszymy się, że możemy zintegrować publicznie dostępne dane satelitarne i przedstawić je w sposób, który umożliwi szybkie działania na rzecz redukcji emisji z sektora ropy i gazu – stwierdził Ned Harvey, dyrektor zarządzający, Rocky Mountain Institute, organizacji non profit.

Warto nadmienić, że zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów, prowadzą do złego stanu zdrowia. Według gruntownej oceny zdrowia i środowiska, opublikowanej 8 września br. przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), zła jakość środowiska przyczynia się do 13 procent zgonów na terenie Europy.


*Blue Sky Analytics to organizacja zajmująca się analizą danych geoprzestrzennych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do optymalnej i wydajnej analizy danych satelitarnych oraz tworzenia produktów do monitorowania środowiska.

CarbonPlan jest organizacją non profit działającą na rzecz naukowej rzetelności i przejrzystości usuwania dwutlenku węgla i innych rozwiązań klimatycznych. Pomaga organizacjom w podejmowaniu decyzji wspierających ich cele klimatyczne i współpracuje ze społecznością naukową w celu tworzenia narzędzi i zasobów typu open source.

Carbon Tracker Initiative to zespół specjalistów finansowych, który urealnia ryzyko klimatyczne na dzisiejszych rynkach kapitałowych. Inicjuje nową debatę na temat dostosowania systemu finansowego do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Earthrise Alliance inkubuje strategie i technologie w celu pełnego wykorzystania danych satelitarnych w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Hypervine pomaga branży budowlanej i wydobywczej monitorować i mierzyć emisje gazów cieplarnianych za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby dostarczać przydatne informacje i wprowadzać zmiany w operacjach na terenie zakładu.

Hudson Carbon jest laboratorium glebowym non profit. Bada, jak organiczne rolnictwo maksymalizuje wychwytywanie dwutlenku węgla, i tworzy bogaty zestaw danych z wielu farm w całej nowojorskiej Hudson Valley.

OceanMind to brytyjska organizacja non profit, której misją jest egzekwowanie prawa i przestrzeganie przepisów w celu ochrony oceanów na świecie. Za pomocą satelitów i sztucznej inteligencji identyfikuje obecność statków na morzach podejrzewanych o działalność niezgodną z przepisami.

Rocky Mountain Institute jest niezależną organizacja non profit założoną w 1982 roku. Angażuje firmy, społeczności, instytucje i przedsiębiorców do przyspieszenia przyjęcia rynkowych rozwiązań, które w opłacalny sposób przechodzą z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Finansowany jest obecnie m.in. przez cztery największe amerykańskie banki: Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Wells Fargo.

WattTime to organizacja non profit dostarczająca oprogramowanie, której celem jest zapewnienie każdemu na całym świecie możliwości wyboru czystej energii.

Cała Polska dla sprawiedliwości klimatycznej

W piątek 25 września aktywiści Młodzieżowego Strajku Klimatycznego mimo ograniczeń wywołanych pandemią wychodzą na ulice ok. 30 miast w Polsce. Dołączają do ponad 2,5 tysiąca miast na całym świecie biorących udział w światowym proteście przeciw bierności decydentów i mediów w walce z kryzysem klimatycznym.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny skupia młodych ludzi, którzy zwracają uwagę na globalne ocieplenie i zmiany klimatu, których skutki najsilniej uderzą w dorastające właśnie pokolenia.

Aktywiści z MSK otrzymali specjalne wyróżnienie za działalność publiczną w VII edycji konkursu Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej.
Pod hasłem „Cała Polska dla sprawiedliwości klimatycznej” protestująca dziś młodzież wyjdzie na ulice m.in. Warszawy, Bydgoszczy, Cieszyna, Jeleniej Góry, Konina, Łodzi, Nowego Sącza, Opola, Ostrołęki, Rzeszowa, Szczecina, Świdnicy czy Wrocławia.

Podobne manifestacje odbyły się pod koniec ubiegłego roku.

#DlaSprawiedliwosciKlimatycznej

Skip to content