Bezzałogowy, w pełni autonomiczny i wyposażony w sztuczną inteligencję statek Mayflower Autonomous Ship (MAS) powstaje w gdańskiej stoczni Aluship Technology

Pierwszy rejs przez Atlantyk odbędzie się we wrześniu 2020 roku, w 400. rocznicę rejsu statku Mayflower, którym pierwsi koloniści angielscy dopłynęli do Ameryki Północnej.

Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze technologie do samodzielnej nawigacji i unikania zagrożeń oceanicznych na trasie z Plymouth w Anglii do Plymouth w stanie Massachusetts.

– Statek wykorzysta między innymi technologię sztucznej inteligencji IBM, akcelerowane serwery PowerAI, chmurę obliczeniową IBM, platformę wspierającą podejmowanie decyzji oraz rozwiązania z obszaru cybersecurity – informuje Piotr Beńke, CTO IBM Polska.

Jak dodaje, kluczem do sukcesu autonomicznego statku ma być rozwiązanie pozwalające na skuteczne omijanie przeszkód z wykorzystaniem zaawansowanej analizy obrazu współpracujące z technologiami radarowymi.

Sztuczna inteligencja z pomocą kamer pokładowych będzie rozpoznawać zagrożenia nawigacyjne, jak na przykład boje, pływające przeszkody czy inne statki. Dodatkowo statek będzie miał stałą świadomość sytuacyjną dzięki RADAR, AIS (Automated Identification Systems) i LIDAR – technologiom stosowanym w samochodach autonomicznych. LIDAR to laserowy skaning służący do precyzyjnego odwzorowania powierzchni.

Jednym z ważniejszych wyzwań w przypadku rozwiązań dla autonomicznych statków, w porównaniu z pojazdami jak np. auta, jest zapewnienie efektywnego wykorzystania energii oraz nawigacja w monotonnym i wyizolowanym środowisku

– Ponadto statek musi kontynuować swoją misję w sytuacji braku możliwości komunikacji ze światem zewnętrznym. Będzie to zapewnione dzięki wykorzystaniu technologii edge computingu, umożliwiającej realizację kluczowych funkcji bez pomocy załogi i w izolacji komunikacyjnej. Wszelkie dane z czujników, na temat rejsu jak również działania statku będą procesowane na statku i umieszczane w chmurze IBM – tłumaczy Beńke.

Jak czytamy w informacji prasowej, statek będzie miał trzy kapsuły badawcze zawierające szereg czujników i instrumentów naukowych. Wszystkie te narzędzia będą wykorzystywane do prowadzenia badań naukowych w wielu istotnych obszarach, takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne na morzu, monitorowanie ssaków morskich, sporządzanie map poziomu morza i plastiku zalegającego w oceanach.

W przypadku wykrycia zagrożenia, statek MAS wykorzysta oprogramowanie IBM Operational Decision Manager, aby samodzielnie decydować czy zmienić kurs, pobierając dodatkową moc z pokładowego generatora rezerwowego. Łącząc dane z map morskich, czujników i prognoz pogody, MAS będzie w stanie określić optymalną trasę i prędkość z jaką powinien pokonywać Atlantyk. Podczas rejsu urządzenia znajdujące się na pokładzie będą zbierać i analizować dane statku oraz przechowywać je lokalnie. Gdy łączność satelitarna będzie dostępna, dane te będą przesyłane na ląd.

– Jednym z ważniejszych wyzwań w przypadku rozwiązań dla autonomicznych statków, w porównaniu z pojazdami jak np. auta, jest zapewnienie efektywnego wykorzystania energii oraz nawigacja w monotonnym i wyizolowanym środowisku. Ważna jest też kwestia zapewnienia bezpieczeństwa statku jak i otoczenia, stąd duży nacisk w projekcie będzie kładziony na testowanie obszaru cybersecurity – dodaje Beńke.

Prace przy wsparciu IBM i organizacji ProMare będą koordynowane przez Uniwersytet w Plymouth w Wielkiej Brytanii, który jest liderem, w obszarze badań morskich.

Skip to content