Gdańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania Neoteric wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do oceny, czy wdrożenie sztucznej inteligencji w danej firmie przyniesie korzyści

Neoteric od ponad trzech lat zajmuje się sztuczną inteligencją i stworzył nowe podejście do budowania rozwiązań SI: AI Sprint. – To szybki proces prowadzący do potwierdzenia lub obalenia postawionej hipotezy – informuje Kacper Bazyliński, lider działu sztucznej inteligencji Neoteric.

Jak dodaje, badania rynkowe pokazują, że aż 85 procent projektów SI nie przynosi oczekiwanych efektów. Aby zapobiec nietrafionym wdrożeniom Neoteric oferuje AI Sprint. – By pomagać przedsiębiorstwom ocenić prawdopodobieństwo sukcesu, przeanalizować możliwości i ryzyko, a także odpowiednio przygotować się strategicznie – dodaje przedstawiciel firmy. – Zamiast wielkiej inwestycji w nieznany rezultat, można wszystko dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy pomysł wdrożenia SI w danej firmie ma sens. Właśnie tym się zajmujemy: walidacją pomysłu na wdrożenie SI, a dopiero później możemy mówić o faktycznym wdrożeniu, kiedy jesteśmy już pewni, że to ma sens – tłumaczy Bazyliński.

Nowe podejście do budowania SI

AI Sprint to połączenie dwudniowych warsztatów i proof-of-concept (PoC). Podczas warsztatów klient dzieli się z Neoteric najważniejszymi informacjami o swojej firmie, potrzebach i problemach. W trakcie tych warsztatów wyznaczany jest cel, omawiane są wymagania techniczne, ustalane jest jakie modele mają sens, a jakie nie. Następnie firma przygotowuje plan dalszych prac. – Bez tego kroku błądzilibyśmy po omacku zamiast rozwiązywać prawdziwe problemy naszych klientów. Dopiero po warsztatach zaczynamy etap PoC – zaznacza Bazyliński.

Każdy AI Sprint kończy się stworzeniem szczegółowego raportu z analizą problemu biznesowego, możliwymi rozwiązaniami, strategią związaną z danymi i rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia SI w danej firmie.

Kluczowym elementem w procesie wdrażania SI jest zbudowanie odpowiedniego algorytmu uczenia maszynowego oraz wytrenowanie go na odpowiednio przygotowanych danych.

– Podczas AI Sprintu Neoteric testuje wiele potencjalnych rozwiązań oraz formatów danych i wybiera ten najlepszy. Zestawiamy go z wcześniej zdefiniowanymi wymaganiami. Oceniamy, jak blisko jest spełnienia tych wymagań. Dzięki temu, jak również analizie rynkowej oraz sprawdzonemu know-how, jesteśmy w stanie stworzyć raport, który ma na celu odpowiedzieć na pytanie, czy problem może być rozwiązany dzięki SI. Jeżeli tak, to jakie kroki należy podjąć, ile czasu to zajmie, jaki powinien być budżet. Określamy plan działania i prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia SI. Klient po zapoznaniu się z takim raportem ma pełny ogląd sytuacji – tłumaczy Bazyliński.

Do tej pory z usługi AI Sprint skorzystało ok. 10 dużych firm w Europie i USA, w tym przedstawiciele bankowości, telekom oraz firmy z obszaru e-commerce. Niestety w związku z podpisanymi umowami, Neoteric nie może udostępnić nazw tych firm.

SI a klient detaliczny

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że cała ta sztuczna inteligencja służy wyłącznie firmom, a dla klienta detalicznego nie ma żadnego znaczenia. W praktyce jednak wiele tych systemów skupia się na poprawie doświadczeń klientów. Weźmy na przykład firmy telekomunikacyjne: dzięki zastosowaniu systemów rekomendacji mogą oferować bardziej spersonalizowane produkty — czyli kończą się przypadkowe telefony z pytaniem, co nas interesuje. Sprzedawca może zadzwonić i zaoferować to, czego szukamy, i to od razu. Nie marnuje czasu rozmówcy ani swojego, a spersonalizowana obsługa prowadzi do większej satysfakcji klienta.

W finansach natomiast klientem detalicznym często są pracownicy. Dzięki zastosowaniu SI można zwiększyć ich zaangażowanie i zmniejszyć rotację w zatrudnieniu. Można budować spersonalizowane ścieżki kariery, które odzwierciedlają ich cele, a jednocześnie wpisują się w szersze cele organizacji. Poza tym w finansach można używać też SI np. w obsłudze klienta, dzięki czemu klienci szybciej otrzymują potrzebne informacje czy pomoc, a to znowu ulepsza ich doświadczenia w korzystaniu z usług danej firmy.

Skip to content