Uczeni znad Motławy uczestniczą w pionierskim projekcie, którego konsorcjum tworzą najważniejsze europejskie podmioty rozwijające systemy 5G

Projekt nazywa się BEYOND5 (Building the fully European supplY chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond) i uczestniczy w nim 36 partnerów z krajów UE, Turcji, Izraela i Szwajcarii. Łączny budżet projektu to 97 mln euro, z czego część przypadnie gdańskiej uczelni.

– Projekt jest zaawansowany. Podpisaliśmy umowę i przystępujemy do realizacji naszych zadań. W ramach programu BEYOND5, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia naukowca, między innymi będziemy robić systemy do komunikacji pomiędzy pojazdami. Dotyczy to pojazdów m.in. działających na placach budowy i w kopalniach lub innych miejscach, gdzie sprzęt ciężki wykonuje pracę w trudnych warunkach. Pojazdy będą komunikować się z infrastrukturą i ze sobą nawzajem, tak aby mogły działać jak najbardziej autonomicznie, ale i bezpiecznie dla człowieka – informuje nas prof. Łukasz Kulas z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. – Co więcej, w ramach programu będziemy dla firmy Airbus wspólnie z Ericssonem tworzyć systemy do komunikacji wewnątrz samolotów – zaznacza ekspert.

BEYOND5 jest pionierskim projektem technologicznym. Zrzesza najważniejsze europejskie podmioty i obejmuje cały łańcuch dostaw, począwszy od materiałów, technologii półprzewodników, projektowania i komponentów, aż do kompletnych systemów. Jak informuje uczelnia, uczestniczenie w konsorcjum BEYOND5 to dla PG wyjątkowa możliwość rozwinięcia inteligentnych / rekonfigurowalnych rozwiązań bezprzewodowych, które mogłyby być wdrożone w praktycznych zastosowaniach, a podejście package-on-package spowoduje poszerzenie zastosowania rozwiązań systemów zintegrowanych w oparciu o fale milimetrowe.

Łączny budżet projektu to 97 mln euro, z czego część przypadnie gdańskiej uczelni

Dodatkowo PG będzie miała możliwość przetestowania, w jaki sposób koncepcja wytwarzania przyrostowego może być wykorzystana w rozwiązaniach 5G. W ten sposób działalność badawczo-rozwojowa PG zostanie skierowana na potrzeby biznesu, co spowoduje jej większą efektywność.

Nowe technologie, które będą rozwijane w projekcie, przyczynią się do zastosowania wysokoskalowej integracji układów scalonych, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, wyższą niezawodność i lepszą konkurencyjność cenową. A to umożliwi w przyszłości masową produkcję niezawodnych komponentów dla 5G w krajach UE, przy jednoczesnym, niskim negatywnym oddziaływaniu na środowisko w Europie.

– W projekcie będziemy realizować zaawansowane systemy antenowe umożliwiające dynamiczną adaptację systemów bezprzewodowych 5G do warunków środowiska, w którym pracują, w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji o zwiększonej odporności na zakłócenia radiowe – wskazuje w informacji prasowej prof. Krzysztof Nyka, kierownik projektu po stronie PG. – Ważnym aspektem, jaki zadecydował o wyborze naszego zespołu do tego projektu, było uruchomienie na naszym Wydziale FutureLAB – dedykowanego laboratorium dla badania łączności w systemach 5G opartych o fale milimetrowe – dodaje.

Skip to content