Nokia wchodzi we współpracę z czołowymi polskimi uczelniami i oferuje im know-how z 5G

Najnowszą umowę firma podpisała z Politechniką Warszawską, dzięki czemu studenci będą się uczyli o sieci 5G i technologiach przyszłości.

Wcześniej firma nawiązała współpracę z Politechniką Krakowską i AGH, a od lat współpracuje m.in. z Politechnikami: Wrocławską i Poznańską oraz Uniwersytetami: Zielonogórskim i Wrocławskim.

Nokia podzieli się swoją wiedzą ze studentami

Na rozpoczynających naukę studentów Politechniki Warszawskiej czeka więc miła niespodzianka. Dzięki współpracy studenci będą mogli uczestniczyć w innowacyjnych projektach badawczych, będą też mieli dostęp do najnowszych technologii komunikacji bezprzewodowej. Ponadto eksperci z Nokii będą się dzielić ze studentami swoją wiedzą.

– Jestem przekonany, że wspólnie wypracowane rozwiązania przyczynią się do współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Praktyki, które odbywać się będą w Nokia Solutions and Networks, pozwolą studentom Politechniki Warszawskiej na zdobycie praktycznych umiejętności, obecnie tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy – podkreślił, cytowany w komunikacie prasowym, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Współpraca będzie polegała na realizowaniu wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz na rozszerzeniu współpracy naukowej ze studentami. Będą oni zgłębiać zagadnienia związane ze współczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w tym przełomowymi obszarami wspieranymi przez 5G, takimi jak internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo i data science.

– Najnowsze technologie, takie jak 5G, stwarzają możliwości w różnych dziedzinach, znacznie wykraczające poza telekomunikację, od produkcji po bezpieczeństwo publiczne, w niemałym stopniu dzięki wkładowi naszych polskich inżynierów, którzy stworzyli dziesiątki innowacji 5G w oddziałach we Wrocławiu, w Krakowie i Bydgoszczy. Niezmiernie cieszymy się na ten nowy rozdział współpracy z Politechniką Warszawską, który zaowocuje nie tylko dla społeczności akademickiej – powiedział Piotr Kaczmarek, prezes Nokii w Polsce.

Laboratorium dla Politechniki Krakowskiej

Współpraca Nokii z Politechniką Krakowską polega między innymi na sfinansowaniu przez firmę laboratorium dydaktycznego. Dzięki temu studenci w praktyce zapoznają się z funkcjonowaniem sieci przesyłowych LTE – czytamy w komunikacie prasowym uczelni.

– Instalacja dwóch pełnych zestawów tzw. toru radiowego stwarza naszym studentom praktyczną możliwość analizy wpływu różnego rodzaju parametrów związanych z rozchodzeniem się mikrofal w powietrzu, np. wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na jakość sygnału – wyjaśnia dr inż. Jerzy Jaworowski z Instytutu Teleinformatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. – Podczas zajęć laboratoryjnych na kierunku informatyka możliwe będzie też zapoznanie studentów z technicznymi aspektami podstawowej operacji dla mobilnej łączności bezprzewodowej, czyli przekazywania połączenia pomiędzy stacjami bazowymi przy zmieniających się warunkach transmisji radiowej.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior jest przekonany, że „dzięki laboratorium Nokii nasi wychowankowie już podczas studiów poznają technologie i sprzęt, którymi będą posługiwać się w pracy zawodowej. To znacząco podniesie ich kompetencje i konkurencyjność na rynku pracy. Dalszy rozwój technologii LTE, ale również prace badawczo-rozwojowe w obszarach technologii piątej generacji (5G) oraz internetu rzeczy, powodują konieczność położenia w procesie kształcenia jeszcze większego nacisku na kompetencje inżynierów teleinformatyków związane z transmisją bezprzewodową. Laboratorium Nokii bardzo nam w takim nowoczesnym kształceniu pomoże”.

Skip to content