Jak nakłonić ludzi mieszkających na terenach zagrożonych powodzią do stosowania środków ostrożności i działania odpowiednio do sytuacji? Użyć wizualizacji 3D – twierdzą badacze z OPI PIB

Jak się zachować w czasie kataklizmu? O czym pamiętać? Jakie środki bezpieczeństwa przedsięwziąć? W sytuacjach kryzysowych, na przykład w obliczu zagrożenia powodzią, wielu z nas zachowuje się nieracjonalnie. Bagatelizujemy problem albo nie pamiętamy zaleceń służb ratunkowych.

Jak nakłonić ludzi mieszkających na terenach zagrożonych powodzią do stosowania środków ostrożności i działania odpowiednio do sytuacji? Jaki komunikat do nich wysłać, by go zapamiętali i wzięli go sobie do serca?

Odpowiedzi na te pytania postanowili poszukać naukowcy z Laboratorium Interaktywnych Technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie*: dr Grzegorz Banerski, dr Katarzyna Abramczuk i dr Cezary Biele. Wyniki ich badań zostały właśnie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Safety Science”.

Mówiąc precyzyjniej, badacze postanowili przekonać się, czy animacje 3D zwiększą efektywność komunikatów kierowanych do mieszkańców zagrożonych terenów. Czy trójwymiarowa wiadomość sprawi, że lepiej zapamiętają, jak powinni się zachowywać w razie niebezpieczeństwa?

A) Film z wystąpienia prezentera bez dodatkowych elementów w tle, B) klasyczne wideo, C) film zawierający trójwymiarowe wizualizacje skutków powodzi.
Źródło: www.sciencedirect.com/ CC BY-NC-ND 4.0

W ramach eksperymentu przygotowano trzy wersje przekazu wideo o zagrożeniu powodziowym: film z wystąpienia prezentera bez dodatkowych elementów w tle, klasyczne wideo oraz film zawierający trójwymiarowe wizualizacje skutków powodzi. Badanie przeprowadzono na czterech grupach, z których każda liczyła 100 osób (ostatnia była grupą kontrolną, która nie oglądała żadnego z filmów). Na podstawie ankiet oceniano: 1) motywację do podjęcia rekomendowanych działań ochronnych; 2) to, jak poważnie traktowane było zagrożenie; 3) jak badani postrzegali podatność swojego mienia i siebie samych na zagrożenie; 4) jak oceniali własną skuteczność w podejmowaniu rekomendowanych działań i poziom odczuwanego strachu przed skutkami powodzi.

Co się okazało? Forma komunikatu nie wpłynęła na liczbę zapamiętanych zaleceń, za to znacząco wpłynęła na motywację do ich podejmowania. Osoby, które obejrzały film z efektami 3D, były znacznie bardziej skłonne do zachowywania zalecanych środków ostrożności. Taka jest właśnie siła sugestii: zanurzenie się w wirtualnej rzeczywistości unaocznia nam, co może się stać, kiedy znowu uderzy powódź.


*OPI PIB jest wydawcą portalu Sztuczna Inteligencja

Skip to content