Nie wiesz, czy twój biznes może efektywnie wykorzystać uczące się algorytmy? Jak twoją firmę może usprawnić technologia 5G i jak korzystać z danych w chmurze? Dowiesz się tego w specjalnych centrach. Resort przedsiębiorczości i technologii chce ci pomóc, tworząc huby

Rewolucja cyfrowa stwarza możliwości dla dużych i małych firm. Jednak wiele z nich wciąż ma trudności z ustaleniem, w jakie technologie inwestować i jak zapewnić finansowanie ich cyfrowej transformacji. Pomagają w tym centra innowacji cyfrowych.

Ministerstwo właśnie ogłosiło nowy program „Przemysł 4.0”. Dzięki 30 mln zł mają zostać wyłonione i rozbudowane ośrodki, które będą pełnić rolę Hubów Innowacji Cyfrowych (DIH, Digital Innovation Hubs). Mają one wspierać polskich przedsiębiorców w czasie cyfrowej transformacji.

Tworzenie hubów zapoczątkowała w 2016 r. Komisja Europejska.

Śladem Europy

Centra innowacji cyfrowej to ekosystemy składające się z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw, firm rozpoczynających działalność, naukowców, akceleratorów i inwestorów. Ich celem jest stworzenie najlepszych warunków do osiągnięcia długoterminowego sukcesu biznesowego dla wszystkich zaangażowanych stron.

Europejskie cyfrowe centra innowacji działają jako punkty kompleksowej obsługi, w których firmy – zwłaszcza MŚP i start-upy – mogą uzyskać dostęp do testowania technologii, doradztwa finansowego czy wywiadu rynkowego. Na rozwój sieci hubów Komisja Europejska wydaje rocznie po 100 mln euro. W styczniu tego roku dołożyła na ten cel dodatkowe 8 mln euro.

Polskie fabryki uczenia

Celem programu MPiT jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków mogących pełnić rolę hubów oraz wypracowanie dobrych praktyk i standaryzacja świadczonych przez nie usług. Chodzi o wsparcie przedsiębiorców przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, takich jak:

 1. łączność w technologii 5G,
 2. algorytmy uczące się (sztuczna inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 3. Internet Rzeczy (IoT),
 4. BIM (Building Information Modelling),
 5. chmura obliczeniowa,
 6. technologie kwantowe (Quantum Computing),
 7. rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 8. automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 9. cyberbezpieczeństwo,
 10. technologie przyrostowe (druku 3D),
 11. mikroelektronika.

„Wspieramy polskie firmy i skracamy im tę drogę, jednak finalnie to przedsiębiorcy sami muszą podjąć działania, które włączą ich w bieg transformacji cyfrowej” – powiedział wiceszef resortu PiT Marcin Ociepa, odpowiedzialny za innowacje tuż po wdrożeniu programu 24 lipca.

Kiedy i po co?

O pieniądze mogą ubiegać się związki/konsorcja zawarte pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, klastrami innowacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Działania hubów mają się koncentrować na:

 1. Informowaniu o potencjale transformacji przemysłowej i skutkach dla modeli biznesowych; najnowocześniejszych technologiach cyfrowych i korzyściach, które niosą dla firm;
 2. Działaniach, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli w praktyce zapoznać się z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, wraz z możliwością wykorzystania ich w swojej firmie (symulacja procesów, wykonanie prototypów);
 3. Edukacji i szkoleniach, mających na celu przekazanie przedsiębiorcom i ich pracownikom wiedzy o najnowocześniejszych technologiach cyfrowych i umiejętności ich stosowania;
 4. Doradztwie, które będzie polegać na wskazaniu przez hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Ponadto współpraca może zakończyć się przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa;
 5. Działaniach wdrożeniowych:
  • w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania;
  • integrujących, których celem jest ułatwienie przez hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

Szczególnie pożądane jest integrowanie wymienionych usług w ramach tzw. „uczących fabryk” czyli partnerstw między uniwersytetami a przemysłem. W ramach tej współpracy inżynierowie będą realizować projekty wspólnie ze studentami i wykładowcami, z korzyścią dla klientów i sponsorów przemysłowych.

Nabór do programu potrwa miesiąc, a program będzie realizowany do 15 listopada 2021.

Skip to content