Świt ery golemów

„Naturalna selekcja, wiedziona nieomylnym instynktem, wybiera najlepsze osobniki” – napisał 160 lat temu Karol Darwin. Dziś coraz powszechniejsza jest opinia, że maszyny będą ulegały ewolucji podobnej jak ta, którą genialny Anglik odkrył w świecie przyrody. I że będą to przemiany szybsze niż w naturze.

Skip to content