Słownik

Uczenie nadzorowane

rodzaj uczenia się, w którym instruktor – człowiek zapewnia przykłady do szkolenia i odpowiada za ich prawidłowe klasyfikowanie.

Skip to content