Słownik

Test Turinga

test pozwalający ocenić, czy maszyna jest zdolna naśladować człowieka w takim stopniu, że nie można jej odróżnić od człowieka. Został opracowany w latach 50. XX w. przez genialnego angielskiego matematyka Alana Turinga.

Skip to content