Słownik

Systemy ekspertowe

programy komputerowe stosujące technologie sztucznej inteligencji po to, by symulować oceny i zachowania ludzi lub organizacji mających w danej dziedzinie wiedzę ekspercką i bogate doświadczenie.Podobnie jak w przypadku ludzi-ekspertów od systemu ekspertowego oczekuje się, by także był specjalistą (znał fakty i procedury), stosował heurystykę (obliczał, szacował wartości na podstawie znanych faktów), uzasadniał wnioski (bo użytkownik może zapytać, skąd system zna konkretny fakt lub dlaczego zadaje określone pytanie), umiał się uczyć (potrafił wchłonąć nową wiedzę i stosować ją) i był zdolny oszacować wiarygodność swojej odpowiedzi.

Skip to content