Słownik

Przetwarzanie języka naturalnego

Przetwarzanie języka naturalnego jest zadaniem niezwykle trudnym nawet dla najbardziej zaawansowanych programów, ponieważ język ludzki jest bardzo złożony i różnorodny: istnieją setki języków, dialektów i narzeczy, a każdy posiada unikalny zestaw reguł gramatycznych, własną składnię, frazeologię, słownictwo, interpunkcję i intonację. Jednak wsparcie maszyn w tej dziedzinie jest dziś niezbędne, ponieważ w przestrzeni publicznej – od np. dokumentacji medycznej po media społecznościowe – codziennie generowana jest ogromna ilość nieustrukturyzowanych danych, które trzeba szybko i sprawnie analizować. Maszyny są w stanie analizować nieporównanie więcej danych opartych na języku niż ludzie, nie męcząc się i zachowując większą precyzję i bezstronność.

Skip to content