Słownik

Neuronauka obliczeniowa

dziedzina nauki obejmująca zarówno badanie przetwarzania informacji w obrębie układu nerwowego, jak również wykorzystanie modeli i systemów generowanych przez komputery do badania układu nerwowego.

Skip to content