Słownik

Eksploracja danych

proces polegający na pobieraniu danych z ich dużych, nieustrukturyzowanych źródeł i odkrywaniu w nich wzorców, które pozwalają wydobyć potrzebne informacje. Techniki eksploracji danych są wykorzystywane np. w matematyce, cybernetyce, genetyce i marketingu. Działy sprzedaży i marketingu firm mogą pozyskiwać dane klientów, by tworzyć skuteczne indywidualne kampanie marketingowe. Z kolei firmy finansowe eksplorują dane, by tworzyć modele ryzyka i wykrywać oszustwa. W przemyśle wytwórczym z kolei data mining pomaga choćby określać problemy związane z jakością czy zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Skip to content