Słownik

Chatbot

system, który potrafi rozmawiać z ludźmi. Chatbot jest tym lepszy, im trafniej odpowiada na pytania zadawane mu przez ludzi, np. klientów czy internautów.Klasyczny chatbot działa w sposób zautomatyzowany. Potrafi odpowiadać tylko na pytania przewidziane przez jego menedżera, który programuje go według reguły: „jeżeli usłyszysz to, to odpowiadasz tak”. Dlatego interakcje z takim chatbotem są płytkie.Inaczej jest z chatbotami wykorzystującymi uczenie maszynowe. Pozwala ono bowiem botom na analizowanie danych i takie uczenie się na bazie wcześniejszych interakcji, by kolejne interakcje były bardziej dopasowane do kontekstu rozmowy.

Skip to content