Słownik

Big Data

zbiór danych pochodzących z nieprzebranych i niejednolitych źródeł, które mogą być nieuporządkowane, częściowo uporządkowane lub całkowicie uporządkowane. Big Data mogą być wydobywane w celu uzyskania informacji i wykorzystywane w projektach uczenia maszynowego i innych zaawansowanych aplikacjach analitycznych.Big Data mogą pochodzić ze źródeł takich jak systemy transakcji biznesowych, bazy danych klientów, dane medyczne, dzienniki kliknięć internetowych, aplikacje mobilne, sieci społecznościowe, zbiory wyników badań naukowych, dane generowane przez maszyny i czujniki danych w czasie rzeczywistym w środowiskach internetu rzeczy (IoT).Big Data mogą być pozostawione w surowej postaci lub wstępnie przetworzone za pomocą narzędzi do eksploracji danych albo oprogramowania do przygotowania danych przed ich analizą.

Skip to content