Słownik

Analiza sentymentu

automatyczne i półautomatyczne metody analizowania tekstu, których celem jest określenie stanu emocjonalnego jego autora i wpływu, jaki ten tekst może wywrzeć na emocje innych osób.Analiza sentymentu opiera się na rozwiązaniach wypracowanych w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego (NLP). Istnieją algorytmy pozwalające automatycznie klasyfikować teksty na te o pozytywnym i te o negatywnym wydźwięku emocjonalnym. Mamy też algorytmy umożliwiające dokonywanie klasyfikacji bardziej złożonych, tj. zdolne do wychwytywania stanów smutku, niepokoju, agresji, dumy czy miłości.

Skip to content