Słownik

Analiza predykcyjna

wydobywanie informacji z istniejących zbiorów danych po to, by na ich podstawie można było określić wzory i przewidzieć przyszłe zdarzenia czy trendy.

Skip to content