Słownik

Algorytm genetyczny

metoda wyszukiwania rozwiązania stosowana w sztucznej inteligencji i informatyce. Pozwala znaleźć najlepsze rozwiązania problemów w oparciu o teorię doboru naturalnego i biologii ewolucyjnej (algorytm genetyczny wykorzystuje techniki takie jak selekcja, mutacja, dziedziczenie i rekombinacja).Algorytmy genetyczne są bardzo skuteczne w przeszukiwaniu dużych i złożonych zestawów danych. Różne zestawy możliwych rozwiązań danego problemu są oceniane pod kątem jakości. Te, które okazują się lepsze, mogą się reprodukować.Algorytmy genetyczne są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, m.in. w robotyce, projektowaniu na potrzeby motoryzacji czy telekomunikacji.

Skip to content